Festspillkatalogen 2016 - Page 34

034 FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 6 FOR N ØYEL S ER FORN ØY E L SE R F E STSPIL L E N E I B E RG E N 2 01 6 035 W W W.F IB.N O 035 ​Barberen i Sevilla Premiere D EN N AT I ONA LE S C EN E T EAT ERKJEL L EREN DATO/ T I D Lørdag 04. juni, mandag 06. juni, tirsdag 07. juni og onsdag 08. juni kl 18:00 Fremføres i Bodø tirsdag 14. juni kl 19:30 og i Tromsø torsdag 16. juni og fredag 17. juni kl 19:30 VA RI GH ET 3 t inkl pause S P RÅ K Fremføres på italiensk, tekstes på norsk. BI L L ET T Ordinær: 490-590 Under 30: 150 Festspillkortet gir 30 %–40 % rabatt. Komikk og søt musikk i spenstig og tidløs opera. Det er ikke uten grunn at Rossinis Barberen i Sevilla er en av verdens m