Festspillkatalogen 2016 - Page 28

Photo: Ole Jørgen Bratland Photo: Ole Jørgen Bratland FORN ØY E L SE R Umulig Umulig er er et et voksenord voksenord Palle Mikkelborg & venner m Late Night Logen LO G E N T E AT E R Morgendagens Morgendagens Helter. Statoil Helter.erStatoil en stolt er en støttespiller stolt støttespiller for talentutvikling for talentutvikling innen utdannelse, innen utdannelse, vitenskap, vitenskap, idrett ogidrett kultur.ogUansett kultur. Uansett hvilke utfordringer hvilke utfordringer morgendagen morgendagen vil bringe, vil tror bringe, vi attror vi at svarene allerede svarene allerede finnes der finnes ute. Derfor der ute.støtter Derforvistøtter talentfull vi talentfull ungdom ungdom som visersom at de viser er villige at de er villige til å prøve tillitt å prøve hardere. litt hardere. Statoil. Statoil. KraftenKraften i det mulige i det mulige F E STSPIL L E N E I B E RG E N 2 01 6 DATO/ T ID Mandag 06. juni kl 22:00 VA RIG H E T 1t 30 min inkl pause B IL L E T T Ordinær: 290 Under 30: 150 Festspillkortet gir 30 %–40 % rabatt. BT Fordel: 25 % rabatt En oppvisning i trompetens mange nyanser og sider. Selv om Palle Mikkelborg er en av Danmarks mest nytenkende og originale jazzmusikere noensinne, er ikke betegnelsen jazzmusiker nødvendigvis helt dekkende. Hans musikalske utrykk er formet like mye av komponister som Ravel og Messiaen og musikere som Miles Davis og George Russell. Mikkelborg er selvlært og har siden slutten av 60-tallet utfordret konvensjoner med sitt personlige trompetspill og crossoverprosjekter.