Festspillkatalogen 2016 - Page 24

024 FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 6 FOR N ØYEL S ER FORN ØY E L SE R F E STSPIL L E N E I B E RG E N 2 01 6 Fra bar til barrikader m/Tora Augestad m Late Night Logen LO GEN T EATE R DATO/ T I D Torsdag 02. juni kl 22:00 VA RI GH ET 1 t 50 min inkl pause BI L L ET T Ordinær: 290 Under 30: 150 *Festspillkort: 30 % – 40 % rabatt BT Fordel: 25 % rabatt Tord Gustavsen trio Tora Augestad vokal Stian Carstensen akkordeon, pedal steel Trygve Brøske klaver, trøorgel, melodika Mathias Eick trompet Martin Taxt tuba Pål Hausken trommer, perkusjon m/Tander, Vespestad & Molvær Saftige, rå og usminkede versjoner av musikk fra en tid hvor Europa sto på kanten av stupet. Norges ukronede kabaretdronning Tora Augestad tar publikum med tilbake til mellomkrigstidens Berlin. En pulserende by med et uteliv med mangfoldige og mørke sider. Kabareten som underholdning og kunstform spilte en viktig og myteomspunnet rolle i disse frodige og fatale årene i europeisk historie. Fra bar til barrikader trekker linjene tilbake til Arnold Schönbergs kabaretsanger, Brettl-Lieder, og utdrag av det 20. århundredets kanskje mest banebrytende vokalverk, Pierrot Lunaire, også av Schönberg. I sin søken etter dagsaktualitet og et satirisk blikk på sin samtid var den bitende i sin ironi, og søkte en ærlighet i sin formidling. Tora Augestad er en av de mest allsidige sangerne i sin generasjon og arbeider som konsertsanger og skuespiller. Hun synger alt fra barokk til kabaret, moderne musikk og jazz og har hele Europa som arbeidsfelt. Med seg på denne konserten har hun den allsidige pianisten Trygve Brøske, i tillegg til sitt eget ensemble Music for a While. 024 #FE STSPILLEN E16 02 5 m Late Night Logen LO G E N T E AT E R DATO/ T ID Fredag 03. juni kl 22:00 VA RIG H E T 1 t 20 min Norske salmer møter jazz og afghansk poesi. Tord Gustavsen og Simin Tander fremfører kjente norske salmer som har blitt fritt gjendiktet til det afghanske språket pashto, og sufidikt gjendiktet til engelsk. Afghansk-tyske Tander er en av de mest betagende stemmene på den europeiske jazzscenen. Med seg har de Gustavsens faste slagverkpartner Jarle Vespestad og den banebrytende trompetisten Nils Petter Molv ær. B IL L E T T Ordinær: 290 Under 30: 150 *Festspillkort: 30 % – 40 % rabatt BT Fordel: 25 % rabatt Tord Gustavsen er hyllet for sin særegne spillemåte. Han skaper kreativ og lyrisk musikk som utfordrer skillet mellom moderne og tilgjengelig jazz. Salmemelodiene har vært med Gustavsen helt fra oppveksten i kirke og bedehus, og han mener de fungerer som en kraftkilde til stadig ny inspirasjon og nye tolkninger gjennom livets faser. I Tanders versjoner får det kjente stoffet en mystisk dimensjon gjennom klangen i det vakre språket pashto. Gjendiktningen utgjør også en politisk og teologisk kontroversiell handling når innholdet i salmetekstene får et fellesåndelig univers når det blandes inn impulser fra sufisme, tantra og kristen mystikk. Tord Gustavsen piano, elektronikk, synthbass Simin Tander vokal Jarle Vespestad perkusjon Nils Petter Molvær trompet Daniel Wold lyddesign Tor Ditlevsen lysdesign W W W.F IB.N O 02 5