Festspillkatalogen 2016 - Page 140

B I L L E TTE R FESTS P I L L EN E I B ER G EN www.fib.no/kjopbillett Telefon: 55 21 61 50 www.fib.no e-post: info@fib.no Telefon: 55 21 06 30 Postadresse: Pb. 183 sentrum, 5804 Bergen Besøksadresse: Vaskerelvsmauet 6, 5014 Bergen # FE STS PI L L E NE 1 6 Festspillene i Bergen er under H.M. Kong Harald Vs høye beskyttelse Festspillene får offentlige tilskudd fra: Kulturdepartementet, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune