Festspillkatalogen 2016 - Page 136

136 FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 6 FESTS P I L L EN E TAKKER F E STSPIL L E N E TA K K E R Festspillene takker Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som har som et av sine hovedmål å øke interessen for og forståelsen av kunst og kultur, spesielt blant barn og unge. Det gjør de gjennom å støtte prosjekter som sørger for god formidling og innbyr til deltakelse. Dextra Musica er et datterselskap av Sparebankstiftelsen DNB, som siden 2006 har kjøpt verdifulle strykeinstrumenter som lånes ut til norske musikere. Festspillene har vært tilbakevendende når Grieg Foundation fordeler sine midler, og vi er glade for at de ønsker å være en del av festspilltradisjonen i Bergen. Deres bidrag muliggjør et omfattende barne- og uteprogram, der barn, unge og voksne får medvirke til og erfare gode kulturopplevelser og festspillstemning. Støtten har også vært avgjørende for å muliggjøre oppsetningen av operaen Barberen i Sevilla (s. 34) under årets Festspill. Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB – Dextra Musica byr Festspillene på Fargespill m/KORK (s. 12), en konsert med 100 barn og unge fra 35 ulike nasjonaliteter, Kringkastingsorkestret og unge solister fra Dextra Musica. Midler og samarbeid fra Sparebankstiftelsen DNB – Dextra Musica er i tillegg med på å muliggjøre mentorprogrammet Crescendo. Festspillene i Bergen takker Grieg Foundation for støtten. Festspillene i Bergen takker Sparebankstiftelsen DNB – Dextra Musica for støtten. Kavlifondet støtter en rekke av arrangementene under Festspillenes uteprogram som er tilgjengelig og gratis for alle. Gjennom et samarbeid med Røde Kors, Robin Hood-huset og andre organisasjoner får vanskeligstilte tilbud om gratis billetter, og med støtte fra Kavlifondet vil det også i år blir gjennomført konserter på byens sykehjem og seniorsentre. Følgende steder vil få besøk av festspillartister til glede for pasienter, beboere, brukere, ansatte og pårørende: Åstveit sykehjem, Ulset sykehjem, Hordnestunet sykehjem, Midtbygda sykehjem, Arna Helseheim, Skjoldtunet sykehjem, Kalfaret sykehjem, Mildeheimen sykehjem, Øvsttunheimen sykehjem og Ladegården sykehjem (s. 124). Støtten fra Kavlifondet bidrar også til at Festspillene kan by på gratis åpningsseremoni (s. 7) til glede for hele byens befolkning. Vi takker Kavlifondet for deres bidrag og engasjement for å gjøre festspillopplevelser tilgjengelig for flere. GC Rieber Fondene yter støtte til allmennyttige sosiale og kulturelle formål, fortrinnsvis i Bergen. I tillegg ytes det og bidrag til medisinsk og annen forskning. Blant mange gode kulturelle tiltak har Fondene prioritert å støtte lokale unge talenter, særlig innen musikk. Dette for å sikre videreutvikling av et bredt kulturliv i byen for fremtiden. Støtte til musikkterapi er et annet betydelig område, blant annet til etablering av musikkterapi som masterstudium ved Griegakademiet i Bergen. Med støtte fra GC Rieber Fondene kan Festspillene by på flere gratis arrangementer med fokus på musikk og dens innvirkning på demente: Sanger fra smitt og smau (s. 17), Miniforedrag og lansering av boken Musikkterapi og eldrehelse (s. 123) og Å leve med demens – som pårørende (s. 123). Festspillene i Bergen er takknemlig for støtten fra GC Rieber Fondene. H. Westfal-Larsen og Hustru Anna Westfal-Larsen’s Almennyttige Fond har som formål å gi støtte til fremme av saker som er til beste for Bergen bys allmenne vel og kulturelle liv. Stiftelsen Fritt Ord er en allmennyttig privat stiftelse, hvis fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord. Med støtte fra fondet fylles vannspeilet på Lille Lungegårdsvann med ville, underlige og poetiske scener i kveldsmørket når den franske teaterkompaniet Ilotopie viser forestillingen Water Fools (s. 54). Med støtte fra Stiftelsen Fritt Ord videreføres Ordskifte (s. 122), et samtaleprogram som skal bidra til å speile og løfte frem viktige tendenser og problemstillinger i samtiden med grunnlag i Festspillenes vidt forgrenede program. Festspillene i Bergen takker H. Westfal-Larsen og Hustru Anna Westfal-Larsen’s Almennyttige Fond for bidraget som muliggjør dette unike vann-kunstverket til glede for hele byen. Festspillene i Bergen takker Stiftelsen Fritt Ord for støtten. ASAF ANDERS SVEAAS’ ALMENNYTTIGE FOND Herman Friele Herman Friele er en kjent forretningsmann og politiker med hjerte for Bergen og Festspillene, og ønsker å bidra til videreutviklingen av festivalen. Oppsetningen av August Strindbergs klassiker, Dødsdansen (s. 98) er muliggjort med støtte fra Herman Friele. Forestillingen har norgespremiere på DNS lørdag 28. mai, og spilles tre kvelder. Festspillene i Bergen takker Herman Friele for støtten. 136 #FE STSPILLEN E16 137 H. Westfal-Larsen og Hustru Anna Westfal-Larsen's Almennyttige Fond Kavlifondet har gjennom en årrekke støttet Festspillene. Særlig har fondet ønsket å støtte tiltak for å gjøre Festspillene tilgjengelig for personer som av ulike årsaker ikke selv har mulighet til å oppsøke det ordinære festspillprogrammet. Stiftelsen Grieg Foundation støtter en rekke allmennyttige prosjekt på global basis, med hovedvekt på barn og unge, medisinsk forskning og miljø, og har i en årrekke vært en viktig bidragsyter for kunst- og kulturlivet på Vestlandet. Grieg Foundation går inn med aktivt engasjement for å sikre nødvendig støtte og fremgang, og bidrar på en måte som gjør en forskjell. Grieg Foundation er en av hovedsponsorene til SOS-barnebyer. ()