Festspillkatalogen 2016 - Page 134

134 FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 6 F E STSPIL L E N E TA K K E R F E STSPIL L E N E I B E RG E N 2 01 6 Festspillene takker Festspillene takker Trond Mohn Rika AS v/Yvonne og Bjarne Rieber Trond Mohn har gjennom sin støtte til Festspillene gjennom flere år vært med å investere i Festspillenes utvikling. I årene som kommer skal vi ekspandere vår virksomhet og vi har definert nye ambisjoner og mål for Festspillene. Det er store forventinger til Festspillene og et stort ønske om at vi skal forløse andre kulturinstitusjoners potensiale gjennom ambisiøse prosjekter. Gjennom vårt arbeid skal vi prege den internasjonale kunstscenen. For å kunne realisere disse ambisjonene er vi avhengige av engasjerte og ambisiøse festspillambassadører som ser verdien av et sterkt kulturliv i Norge, og som bidrar til at vi kan befeste vår posisjon som en ledende kulturfestival i Europa. 134 FESTS P I L L EN E TAKKER Trond Mohn er en slik ambassadør og vi er glade for støtten han gir, som blant annet innbefatter bidrag til mentorprogrammet Crescendo. Ytelsene fra Trond Mohn setter oss i stand til å nå våre mål om å begeistre og utfordre publikum fra Bergen by, Vestlandet og ut over Norges grenser. Festspillene i Bergen takker Trond Mohn for støtten. #FE STSPILLEN E16 Rika AS v/Yvonne og Bjarne Rieber har i mange år investert betydelige beløp i Festspillene i Bergen, som fortsatt er og skal være et viktig kulturarrangement og løft for hele kulturlivet både nasjonalt og internasjonalt. Støtten er avgjørende når Festspillene gjennom ambisiøse prosjekter forbinder tradisjon og fornying, utfordrer og fornøyer publikum og gjør kultur stadig mer tilgjengelig. 135 Denne støtten gjør at vi tradisjonen tro kan presentere gratis smakebiter fra årets mangfoldige festspillprogram under åpningsseremonien 25. mai (s. 7). Festspillene i Bergen takker Rika AS v/Yvonne og Bjarne Rieber for deres bidrag. Vi er takknemlige for at Rika AS v/Yvonne og Bjarne Rieber deler vår overbevisning om ]