Festspillkatalogen 2016 - Page 122

122 OR D S KI FT E FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 6 Ordskifte o Gratis Støttet av Fritt Ord, J.W. Eides Stiftelse og GC Rieber Fondene Festspillene inviterer til debatter og samtaler i tilknytning til det kunstneriske programmet. Arrangementene er gratis og åpen for alle. Les mer på www.fib.no. ORDSK IF T E er i samarbeid med Norsk publikumsutvikling. Mysteriet Ingeborg Køber B E RG E N OF F. B IB L IOT E K MU SIK K AV DE L IN G E N DATO/ T ID Sponset av Bergens Tidende Onsdag 01. juni, kl 17:00–18:00 Klimaflukten UN IVER SIT E TSAU L A E N Grenseløs dans – utfordringer og muligheter DATO/ T I D BE RGE N O FF. BIBLIOTE K MUSIKKAVDE LINGE N Torsdag 26. mai, kl 17:00–18:30 «Powaqqatsi», tittelen på årets åpningsforestilling (s. 102), er en betegnelse på noe som forbruker livskraften fra andre individer for selv å overleve. Med den g ؘ[HZYܘ\ڛۙ[