Festspillkatalogen 2016 - Page 116

116 d Urpremiere ST U D I O BE R G E N DATO/ T I D Torsdag 26. mai Fredag 27. mai Lørdag 28. mai Torsdag 02. juni Fredag 03. juni Lørdag 04. juni kl 20:00 FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 6 FOR ST YR R EL S ER FOR ST Y RRE L SE R F E STSPIL L E N E I B E RG E N 2 01 6 117 En plass i solen ​ Carte Blanche: We Are Here Together Folkets festspil