Festspillkatalogen 2016 - Page 112

FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 6 11 2 FOR ST YR R EL S ER FOR ST Y RRE L SE R F E STSPIL L E N E I B E RG E N 2 01 6 Lull mu Ø ST RE 113 Lydklubb spesial DATO/ T I D Fredag 27. mai kl 18:00–00:00 28. mai–07. juni Søndag–torsdag kl 17:00–22:00 Fredag–lørdag kl 17:00–00:00 AN N ET Vernissasje fredag 27. mai kl 18:00 BI L L ET T Utstillingsbillett, gjelder hele perioden: 60 Dagsbillett, utstilling og konsert/ performance Ordinær: 170 Under 30: 150 m Gjennom 12 dager presenterer Ekko og Lydgalleriet lydkunst og eksperimentell musikk i form av et tematisk program bestående av en ny lydinstallasjon, urfremføringer, konserter og litt fest på Østre. Hovedverket og rammen for prosjektet er Lull av Camille Norment.