Festspillkatalogen 2016 - Page 106

10 6 FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 6 FOR ST YR R EL S ER FOR ST Y RRE L SE R F E STSPIL L E N E I B E RG E N 2 01 6 107 m Urfremføring C ORN E RT E AT RE T DATO/ T ID Torsdag 26. mai kl 22:30 Våre korte liv på jorden m Urfremføring H Å KO N S H A L L E N DATO/ T I D Tirsdag 31. mai kl 19:30 VA RI GH ET 1 t 15 min AN N ET Atypisk saloppsett, unummererte sitteplasser i sirkel. BI L L ET T Ordinær: 290 Under 30: 150 Festspillkortet gir 30 %–40 % rabatt. BT Fordel gir 25 % rabatt. En spesiell konsert om liv og livets ende med Edvard Grieg Kor. Kveldens program er satt sammen av tanker rundt livets syklus. Vi fødes, vi lever, vi dør. Tekstene omhandler denne livssyklusen – helt fra det nyskrevne verket «Fra verdens begynnelse», gjennom middelalderens liv og levnad, dans og livets høyde, til livets ende her på jorden med urfremføring av David Langs Last spring. Det blir en spesiell konsert, med atypisk saloppsett, der koret synger a capella. Vi får høre stykker av blant andre Arvo Pärt, Jaakko Mäntyjärvi og Gösta Nystrøm. ​ e ni D verdener km ú Urfremføring H ÅKO N S HAL L EN DATO/ T I D Torsdag 02. juni kl 18:00 VARIGHET 50 min ALDE R Fra 8 år BILLE T T Ordinær: 170 Under 30: 150 Festspillkortet gir 30 %–40 % rabatt. Edvard Grieg Kor er et profesjonelt vokalensemble basert i Bergen. Koret har siden starten som KorVest i 2002 vært en viktig samarbeidspartner for Bergen Nasjonale Opera og Bergen Filharmoniske Orkester, og har regelmessig opptrådt under Festspillene. Edvard Grieg Kor Håkon Matti Skrede musikalsk leder Musikalske fortellinger fra norrøn mytologi. Pierre Thilloy har sett til Den yngre Edda for å sk \H]\