Festspillkatalogen 2016 - Page 104

10 4 FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 6 FOR ST YR R EL S ER Apparatjik tekst, musikk, scenedesign Concha Buika tekst, musikk Void scenedesign Støttet av Oticon Fonden FOR ST Y RRE L SE R F E STSPIL L E N E I B E RG E N 2 01 6 1 05 m G RIE G H A L L E N PE E R GY N TSA L E N DATO/ T ID Fredag 27. mai kl 21:00 VA RIG H E T 2 t 15 min inkl pause ANNET Powaqqatsi – Life in Transformation onsdag 25. mai kl 18:45 og torsdag 26. mai kl 19:30. Se s. 102. k Urpremiere Apparatjik GRIEGH A LLE N P EER GY N TSA L EN BI L L ET T Ordinær: 290 Under 30: 150 Festspillkortet gir 30 %–40 % rabatt. BT Fordel gir 25 % rabatt. En sørgelig skjebne får nytt liv gjennom De Dødes Dag. Julia Pastrana ble født i Mexico i 1834, med to ekstremt sjeldne syndromer. Det ene ga henne et fremtredende kjeveparti og det andre førte til kraftig hårvekst over hele kroppen. Hun ble kalt «apekvinnen» og opptrådte i hele Europa. Etter sin død endte hun opp i Norge som tivoliattraksjon, i balsamert versjon ved Lunds Tivoli. Hun ble deretter oppbevart på Universitetet i Oslo frem til hun i 2012 ble gravlagt på katolsk vis i Mexico etter en lang politisk drakamp. De Dødes Dag er en fargerik meksikansk festival som skal sørge for en lettere reise videre 10 4 PGE Retro: – Jeg fikk en åpenbaring da jeg oppdaget at jeg kunne bruke rytmer som et redskap for å skape struktur i musikken, har han uttalt. Philip Glass Ensemble (1969-1983) Minimalisme var heller ikke gjennomgangstonen for arbeidet hans utover 70- og 80-tallet, med operaer som Einstein on the beach og Akhnaten og Quatsi-filmtrilogien sammen med Godfrey Reggio. Philip Glass Ensemble fremfører verker fra alle disse periodene under konserten på Festspillene. Ordinær: 360 Under 30: 150 m/Buika og Void Fredag 03. juni kl 21:00 1 t 15 min B IL L E T T Festspillkortet gir 30 %–40 % rabatt. DATO/ T I D VA RI GH ET Samtale med Philip Glass fredag 27. mai kl 16:30 på Litteraturhuset. Se s. 122. BT Fordel gir 25 % rabatt. for de som har gått bort. Denne festivalen er tema når Apparatjik, i samarbeid med den meksikanske kunstneren Laura Andersen Barbata, artisten Concha Buika og Void, presenterer en iscenesatt konsertforestilling som hyller mennesket og kunstneren Julia Pastrana. En av vår tids største komponister presenterer høydepunkter fra et levd liv. Apparatjik er et multidisiplinært og fleksibelt kollektiv som ble stiftet i 2008 av Jonas Bjerre fra Mew, Guy Berryman fra Coldplay, Magne Furuholmen fra a-ha, og stjerneprodusent Martin Terefe. Philip Glass skrev musikk som ingen ønsket å fremføre. Den ble betegnet som minimalistisk og uten de historiske tradisjonene og rammene som hans europeiske motstykker fulgte. Glass flyttet derfor tilbake til New York i 1966 etter to år i Paris, men heller ikke her var de tradisjonelle orkestrene og scenene interessert i arbeidet hans. Han startet derfor Philip Glass Ensemble og holdt konserter på ulike loft og gallerier. Apparatjik består på denne konserten av Concha Buika, Jonas Bjerre, Magne Furuholmen, Martin Terefe og Void. Philip Glass sin musikk blir ofte stemplet som minimalistisk, selv beskriver han den som «musikk med repetitive strukturer». #FE STSPILLEN E16 Philip Glass komponist, keyboard Michael Riesman dirigent, keyboard Lisa Bielawa keyboards, vokal Dan Bora live lydmix David Crowell sopran-, alt- og tenorsaksofon Jon Gibson fløyte, sopransaksofon Ryan Kelly lyd Mick Rossi keyboard Andrew Sterman fløyte, piccolo, bassklarinett Yousif Sheronick, Frank Cassara gjestemusikere, perkusjon W W W.F IB.N O 1 05