Festspillkatalogen 2015 - Page 94

094 FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 5 FOR ST YR R EL S ER L’Homme d’Armée m/Sjøforsvarets musikkorps Sjøforsvarets musikkorps Ingar Bergby dirigent Geir Johnsson konferansier GEIR JOHNSSON (1953–) m BERGEN D O M KI RKE DATO/ T I D Fredag 05. juni kl 19:30 VA RI GH ET 1 t 10 min BI L L ET T * Ordinær: 190 Under 30: 150 *Festspillkort: 40 %–30 % rabatt m Bygdin Militærmusikk for en ny tid. KETIL HVOSLEF (1939–) L’Homme d’Armée Sjøforsvarets musikkorps består av 28 musikere med bred musikalsk bakgrunn, og er et svært allsidig ensemble. Korpset har spesielt markert seg innen samtidsmusikk, og står bak tallrike urfremføringer, festivalopptredener og utgivelser. REBECKA AHVENNIEMI (1982–) Muse’s Puzzle KNUT VAAGE (1961–) Breaking Another Wall På denne konserten fremfører de et knippe av verkene de har bestilt de siste par årene. Programmet byr på komponister fra ulike generasjoner og et stort musikalsk spenn. Kveldens konferansier er Geir Johnson, komponist, skribent og tidligere leder av Ultimafestivalen. Nordisk Råds Musikkpris Ø ST RE DATO/ T I D Lørd ag 30. mai kl 15:00 – nominerte 2015 VA RI GH ET 1t Gratis Hvem skal kjempe om den prestisjetunge prisen? Nordisk Råds Musikkpris henger høyt. Med sine 350.000 danske kroner er den blant Europas største i sitt slag. På Østre denne ettermiddagen offentliggjør vi hvem som er nominert til prisen for 2015. Dette blir også markeringen av musikkprisens 50-årsjubileum, og nominerte fra hele Norden vil være til stede. 094 W W W.FIB.N O Prisvinneren  i 2014, danske Simon  SteenAndersen, arbeider i kryssingsfeltet mellom komposisjon, installasjonskunst, elektronikk og performance. Vi får høre hans Study for String Instrument #3 for cello og video med Tanja Orning, som er blant Norges mest profilerte utøvere innen samtidsmusikk.