Festspillkatalogen 2015 - Page 9

FO RNØYE LSE R FESTS P I L L EN E I B ER G EN 2015 009 01 FORNØYEL­S ER UNDERHOLDNING O G OVERRASKELSER. FOR LITEN O G STOR. LEKENDE OPPTRINN I GATENE O G ARRANGEMENT PÅ KJENTE O G NYE ARENAER MED BRED APPELL . OPPLEVELSER TIL HODE , HJERTE O G FØTTER. SIDE 008 — 05 3 WWW.FI B.N O 009