Festspillkatalogen 2015 - Page 88

088 FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 5 FOR ST YR R EL S ER Adam & Eve A Divine Comedy Ny, burlesk kammeropera om bokstavtro religion og kvinneforakt. Urpremiere LO GEN T EATE R DATO/ T I D Torsdag 28. mai kl 19:30 Fredag 29. mai kl 19:30 VA RI GH ET «Vold mot kvinner er den største menneskerettighetsskandalen i vår tid».  Sitatet fra Amnesty International er bakteppet til Adam & Eve – a Divine Comedy som har urpremiere på Festspillene. Forestillingen peker på hvordan de tre store patriarkalske religionene hindrer likeverdighet mellom kjønnene og i ytterste konsekvens fører til vold.  1 t 30 min S P RÅ K Engelsk AN N ET Samtale «Kvinneforakt i Guds navn» lørdag 30. mai kl 15:00 på Logen Teater. Se s. 112 BI L L ET T * Ordinær: 290 Under 30: 150 *Festspillkort: 40 %–30 % rabatt I forestillingen settes utdrag fra Bibelen, Koranen og jødiske tekster opp mot menneskerettighetserklæringen, Dantes Den guddommelige komedie og historier fra virkeligheten. Burlesk humor, selvironi og surrealisme har også fått en sentral plass i alvoret. Hva er det som preger vår kulturforståelse? Hvor går smertegrensen mellom underholdning og alvor? Tora Augestad har rollen som Virgilia – verkets seremonimester og guide. Syv sangere akkompagneres av en slagverktrio samt musikk, stemmer og lyd over høyttalere. Her legges det opp til raske rollebytter og overraskende og interessante tablåer. “…in pain you shall bring forth children. Your desire shall be to your husband, and he shall rule over you.” – 1. MOSEBOK 3:16 088 W W W.FIB.N O Cecilie Ore komposisjon, libretto Bibbi Moslet libretto, dramaturgi Susanne Øglænd regi Carle Lange scenografi Signe Becker kostymedesign Sverre Randin lys Cato Langnes, Mats Claesson lyd Cathrine Winnes dirigent Tora Augestad, Eir Inderhaug, Ingebjørg Kosmo, Marianne E. Andersen, Håkon Kornstad, Frank Havrøy, Olle Holmgren sangere Bjørn Skansen, Marius Søbye og Teodor Berg i SISU Slagverkensemble Anders T. Andersen stemme