Festspillkatalogen 2015 - Page 87

FO R ST YRRE LSE R FESTS P I L L EN E I B ER G EN 2015 087 03 FORSTYRREL­S ER FANDENIVOLDSK O G FINURLIG, UTFOR SKENDE O G UTPRØVENDE . NY TEKNOLO GI O G KUNSTNERISKE L ANDSKAP UTEN GRENSER. SIDE 086 — 110 WWW.FI B.N O 087