Festspillkatalogen 2015 - Page 84

FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 5 084 Stikk innom m I samarbeid med Griegakademiet – Institutt for musikk ved Universitetet i Bergen Søndag 07. juni kl 12:00 og 15:00 VARIGH ET kl 12:00 og 15:00 Mandag 08. juni kl 12:00 og 15:00 Tirsdag 09. juni m FOR B I N D EL S ER Akademiets utvalgte GRIE GHAL L EN S FOAJÉ BILLE TT 100 1t GUNNAR SÆ VIG S SAL B IL L ET T * 60 DATO/ TID *Gratis i Domkirken og Gunnar Sævigs sal Torsdag 28. mai kl 15:00 G RI EGH AL L E NS FOAJ É Mandag 01. juni kl 17:00 DATO/ T I D Tirsdag 02. juni kl 17:00 Mandag 01. juni kl 12:00 og 15:00 Onsdag 03. juni kl 12:00 og 15:00 Tirsdag 02. juni kl 12:00 og 15:00 D O MKIRKE N Torsdag 04. juni kl 12:00 og 15:00 DATO/ TID Fredag 05. juni kl 12:00 og 15:00 Torsdag 28. mai kl 12:00 Griegakademiets unge talenter Ensemblekonsert: 1B1 Bergen DATO/ TI D DATO/T I D Lørdag 30. mai kl 13:00 Lørdag 06. juni kl 13:00 VARIGHET VAR I G HET 1 t 30 min 1 t 30 min Talentklassen «Griegakademiets Unge Talenter» tilhører det nasjonale talentutviklingsprogrammet Unge Musikere. Strykestudenter fra Griegakademiet (UiB), Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder, ledet av prof. Jan Bjøranger. m m Pianokonsert Mesterklasser m/Håvard Gimse RE KSTEN SAML I N G EN E DATO/ T I D Søndag 31. mai kl 14:00 R EKST EN SA M LI N G E NE DATO/ T I D Fredag 29. og lørdag 30. mai kl 10:00 VARIGH ET 4 timer B IL L ET T 100 Opplev pianist Håvard Gimse i arbeid med utvalgte nasjonale og internasjonale piano- og kammermusikkstudenter, i Rekstensamlingenes kunstfylte lokaler. VARIGHET 1 time BILLE T T * Ordinær 200 Under 30: 150 *Festspillkort: 40 %–30 % rabatt ANNE T A N N ET Gratis adgang til Audun Hetlands festspillutstilling, Festspillene i Bergen gjennom 50 år. 084 Hør resultatet av to dager med mesterklasser sammen med Håvard Gimse. Gratis adgang til Audun Hetlands festspillutstilling, Festspillene i Bergen gjennom 50 år. W W W.FIB.N O Mesterklasser og pianokonsert i samarbeid med Prof. Jiří Hlinka Klaverakademi