Festspillkatalogen 2015 - Page 74

FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 5 074 FOR B I N D EL S ER Siljustøl I Harald Sæveruds vakre hjem Ernst Simon Glaser SILJ USTØL Lørdag 06. juni kl 15:00 Lørdag 30. mai kl 15:00 1t – Lene Grenagers Der Bach an der Quelle er inspirert av gestene og bevegelsene i preludiet til Bachs 4. suite for solocello i Ess-dur, men ikke i tonalitet eller tematisk innhold! Her får vi høre begge verkene sammen, og kan oppleve likhetene og forskjellene tett på, sier cellist Ernst Simon Glaser, som urfremfører Grenagers verk på Siljustøl. Ordinær: 260 Under 30: 150 Transport inkludert i billetten, se s. 119. *Festspillkort: 40 %–30 % rabatt Glaser er solocellist i Göteborgs Symfoniker, Sveriges nasjonalorkester, og var solocellist i Den Norske Opera og Ballett i 10 år. Fra i fjor høst har han vært lærer ved Norges musikkhøgskole sammen med Truls Mørk. Han åpner sin festspillkonsert med et verk av Olav Anton Thommessen. – Som i en drøm er skrevet ut fra åpningskadensen til Thommessens The Phantom of Light for cello og blåsere, og viser en av vår tids beste komponisters evne til å utvikle musikalske ideer på en uttrykksfull måte i likhet med Bach og Beethoven, forklarer cellisten. Ernst Simon Glaser cello 074 VAR I G HET 1t VARIGH E T BI L L ET T * S I L JU STØL DATO/T I D DATO/ TID m ​​Christian Hundsnes Grøvlen W W W.FIB.N O Den bergenske pianisten Christian Hundsnes Grøvlen (f. 1990) gjør sin første solokonsert på Festspillene. Programmet er variert, med verk av blant annet Sæverud, Thommessen, Haydn, Chopin og Ravel. Grøvlen har markert seg som solist og kammermusiker både nasjonalt og internasjonalt, og har vunnet flere priser i konkurranser i inn- og utland. Han har deltatt på en rekke festivaler, spilt med flere av de norske orkestrene og jobbet med noen av de fremste musikerne i Norge. Han er kjent for sin utadvendte musisering, virtuositet og et repertoar som strekker seg fra barokk til nyskrevet musikk. Grøvlen har også en forkjærlighet for det «ultrapianistiske» repertoaret, som for eksempel Sergej Rachmaninov og Leopold Godowsky.   Våren 2015 fullfører han sin mastergrad ved Norges Musikkhøgskole, der han har Håvard Gimse og Lars Anders Tomter som lærere. Christian Hundsnes Grøvlen piano I samarbeid med Norges musikkhøgskole