Festspillkatalogen 2015 - Page 73

FO RBINDE LSE R FESTS P I L L EN E I B ER G EN 2015 07 3 Bergen Domkor Kjetil Almenning dirigent Marianne Beate Kielland mezzosopran Siri Hilmen cello Bjørnar Habbestad fløyte Hans Knut Sveen tangentinstrument En samproduksjon mellom Festspillene i Bergen, Bergen Domkor og Kirkemusikk i Bergen m BERGEN DOMKIRKE DATO/ TI D Onsdag 03. juni kl 19:00 Stella Maris VA R I G H E T 1 t 15 min BIL LE TT * Ordinær: 290 Under 30: 150 *Festspillkort: 40 %–30 % rabatt Bergen Domkor og mezzosopran Marianne Kielland lar seg lede av havets stjerne. Navigasjon, reise og savn har alltid vært kilder til inspirasjon for både kunstnere og mytemakere. Den klare polarstjernen, også kjent som Nordstjernen, har vist reisende veien i årtusener, og er etter hvert blitt knyttet til en rekke religiøse og mytiske symboler. I kristen tro forbindes også Maria, Jesu mor, med ledestjernen. Sjøfarere så koblingen til det latinske ordet for hav, «mare», og gjorde Maria til sin skytshelgen. I tillegg gav de sitt viktigste navigasjonsholdepunkt tilnavnet  Stella Maris. Den gregorianske hymnen Ave maris stella bærer på den måten i seg konnotasjoner til både stjernen, havet og altets mor. Men all sjøfart har også en annen side, for der noen reiser ut vil andre sitte tilbake og vente … På konserten Stella Maris har Kjetil Almenning og Bergen Domkor invitert en norsk stjerne, mezzosopranen Marianne Beate Kielland, sammen med hennes medmusikere Hans Knut Sveen, Siri Hilmen og Bjørnar Habbestad til et program som spenner fra Georg Friedrich Händel til Edvard Grieg og fra gælisk tradisjon til nykomponert musikk, satt sammen spesielt for Festspillene i Bergen. WWW.FI B.N O 07 3