Festspillkatalogen 2015 - Page 72

07 2 FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 5 FOR B I N D EL S ER Jesu syv siste ord på korset NOSOs kammerorkester Henning Kraggerud musikalsk leder Gunnar Stålsett tekstleser JOSEPH HAYDN (1732–1809) Jesu syv siste ord på korset, op. 51 m BERGEN DOMKIRKE DATO/ T I D Fredag 29. mai kl 19:30 VA RI GH ET 1 t 15 min BI L L ET T * Ordinær: 290 Under 30: 150 *Festspillkort: 40 %–30 % rabatt Refleksjoner over lidelseshistorien. Dette verket blir ofte kalt for Joseph Haydns inderligste. Han er en av mange komponister som er blitt grepet av Jesu lidelseshistorie og arbeidet for å uttrykke den musikalsk. Verket av Haydn var i utgangspunktet bestilt til en forestilling om korsfestelsen, fremført i den store katedralen i Cádiz i Spania i 1783. Det kretser om syv utsagn som Jesus skal ha sagt før han døde på korset, og ender i en dramatisk finale, som Bibelen beskriver som selve jordskjelvet da Jesus oppga ånden. Under den gripende forestillingen i Cádiz leste biskopen opp de syv tekstene etterfulgt av musikk. På denne festspillkonserten fremfører tidligere biskop i Oslo, Gunnar Stålsett, tekstene, og Henning Kraggerud leder kammerorkesteret fra Nordnorsk Opera- og Symfoniorkester (NOSO). Stålsett bidrar også med samfunnsaktuelle refleksjoner som gir nye perspektiver på verket. Dette blir en konsertopplevelse utenom det vanlige – en time til fordypni ng og selvransakelse. 07 2 W W W.FIB.N O