Festspillkatalogen 2015 - Page 55

FO RBINDE LSE R FESTS P I L L EN E I B ER G EN 2015 055 02 FORBINDEL­S ER DET BESTE AV DET BESTE I DEN KL ASSISKE KUNSTTRADIS JONEN. TRADIS JON O G FORNYELSE , DYBDE O G REFLEKS JON. FORESTILLINGER O G KONSERTER MED HISTORISKE RØTTER. SIDE 05 4 — 085 WWW.FI B.N O 055