Festspillkatalogen 2015 - Page 14

0 14 FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 5 FOR N ØYEL S ER Familiekonsert med Cateura – orkesteret for resirkulerte instrumenter mú GRIEGH A LLE N GRIEG SA L E N DATO/ T I D Onsdag 03. juni kl 18:00 VA RI GH ET 1 t 40 min inkl pause BI L L ET T * Ordinær: 150–350 Under 30: 150 *Festspillkort: 40 %–30 % rabatt Store kontraster, stor spilleglede og slående musikalitet. Med instrumenter av oljefat, ødelagt kjøkkenutstyr og metallrør, har ungdom fra Paraguay vist at musikk dreier seg om samspill, innlevelse og formidling. Medlemmene i Cateura – orkesteret for resirkulerte instrumenter, er bosatt i området rundt søppelfyllingen med samme navn i Paraguays hovedstad. Historien om det spesielle orkesteret har vakt internasjonal oppsikt, og i dag reiser de unge musikerne verden rundt på orkesterturné. Under Festspillene møter de elever fra Norsk kulturskoleråd og Dextra Musica sitt samarbeidsprosjekt IRIS. De to orkestrene spiller både hver for seg og sammen, og programmet har stor spennvidde rettet mot hele familien. Orkesteret fra Cateura ble initiert av miljøarbeider og musiker Favio Chavez for å aktivisere barna i området og skape større samhold.  Siden de ikke hadde tilgang på nok vanlige instrumenter, kom han på ideen om å bygge dem selv av avfallet fra søppelfyllingen. 0 14 W W W.FIB.N O – Det har vært en lang prosess å finne ut hva som låter bra. Det skal ikke bare være noe eksotisk og rart, det skal fungere for oss som orkester, sa Chavez til Aftenposten da han og orkesteret gjestet Ultima-festivalen i Oslo i 2013. Festspillene har tidligere initiert felleskonserter mellom norske musikkelever og El Sistema fra Venezuela. Slike møter gir mersmak, både for publikum og musikere. Støttet av Sparebankstiftelsen DNB – Dextra Musica