Festspillkatalogen 2015 - Page 138

BI L L E TTE R FE STS P I L L EN E I B ER G EN www.fib.no/kjopbillett Telefon: 55 21 61 50 www.fib.no e-post: info@fib.no Telefon: 55 21 06 30, fax: 55 31 24 47 Postadresse: Pb. 183 sentrum, 5804 Bergen Besøksadresse: Vaskerelvsmauet 6, 5014 Bergen Festspillene får offentlige tilskudd fra: Kulturdepartementet, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune