Festspillkatalogen 2015 - Page 129

FE STSPILLE NE TAKKE R FESTS P I L L EN E I B ER G EN 2015 1 29 Festspillene takker GC Rieber Fondene yter støtte til allmennyttige sosiale og kulturelle formål, fortrinnsvis i Bergen. I tillegg ytes det bidrag til medisinsk og annen forskning. Blant mange gode kulturelle tiltak har Fondene prioritert å støtte lokale unge talenter, særlig innen musikk. Dette for å sikre videreutvikling av et bredt kulturliv i byen for fremtiden. Ett hovedprosjekt har vært Ung Symfoni, og samarbeidende parter som kan bidra til å utvikle de unge talentene. Støtte til musikkterapi er et annet betydelig område, blant annet til etablering av musikkterapi som masterstudium ved Griegakademiet i Bergen. Forestillingen Minnenes sangbok, som fokuserer på musikken sin innvirkning på demente, har kommet i stand med støtte fra Fondene. Festspillene i Bergen er takknemlig for støtten fra GC Rieber Fondene. Sparebanken Vest tar medansvar for utvikling av vestlandsregionen gjennom å støtte samfunnsutviklingen. Hvert år blir deler av Sparebanken Vests overskudd utbetalt som samfunnsutbytte, herunder midler til kultur og prosjekt rettet mot barn og unge. Festspillene takker Sparebanken Vest for støtten som er gitt til videreutvikling av kultursektoren på Vestlandet. Med midler fra banken sin allmennyttige virksomhet kan Festspillene fortsette å skape et bredt engasjement i byen og regionen. ASAF ANDERS SVEAAS’ ALMENNYTTIGE FOND H. Westfal-Larsen og Hustru Anna Westfal-Larsen's Almennyttige Fond H. Westfal-Larsen og Hustru Anna Westfal-Larsen's Almennyttige Fond har som formål å gi støtte til fremme av saker som er til beste for Bergen bys allmenne vel og kulturelle liv. Med støtte fra fondet tilbyr Festspillene en annerledes utekonsert i den magiske timen rundt midnatt, lørdag 6. juni. Midnight Reflection – A Silent Concert byr på et spektakulært lysshow rundt Lille Lungegårdsvann mens Griegs a-mollkonsert og en urfremføring av den danske komponisten Per Nørgård overføres til publikum via hodetelefoner. Begge verkene fremføres på konserten Nordisk prisme tidligere samme kveld. Kombinasjonen av ute- og innekonserten er en del av Festspillenes markering av Bergen Filharmoniske Orkesters 250-årsjubileum, til glede for hele byen. Formålet med Anders Sveaas' Almennyttige Fond (ASAF) er å yte bidrag til allmennyttige og veldedige formål, blant annet til unge norske musikere gjennom stipend og utlån av strykeinstrumenter. ASAF eier en samling strykeinstrumenter som fortrinnsvis lånes ut til fremstående unge, norske talenter.  Festspillene satser på unge både utøvere og publikummere, også til det klassiske programmet. Under våre konsertserier i komponisthjemmene både viderefører og fornyer Festspillene den europeiske salongkonsert-tradisjonen, når vi med støtte fra ASAF fortsetter å øke vårt fokus på unge musikere. Det norske og europeiske nivået er høyere enn noensinne, og det å delta i en konsert på Festspillene henger høyt og er en viktig milepæl også for unge artister. Festspillene er takknemlige for ASAF sin støtte til konserter med unge utøvere i komponisthjemmene. Festspillene i Bergen takker H. Westfal-Larsen og Hustru Anna Westfal-Larsen's Almennyttige Fond for bidraget som muliggjør den unike utekonserten. WWW.FI B.N O 1 29