Festspillkatalogen 2015 - Page 128

128 FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 5 FESTS P I L L EN E TAKKER Festspillene takker Kavlifondet har i mange år støttet Festspillene, og de siste årene har Kavlifondet gjennom Festspillenes uteprogram støttet en rekke arrangementer som er gjort tilgjengelig og gratis for alle. Stiftelsen Grieg Foundation støtter en rekke allmennyttige prosjekt på global basis, med hovedvekt på barn og unge, medisinsk forskning og miljø. Grieg Foundation går inn med aktivt engasjement for å sikre nødvendig støtte og fremgang, og bidrar på en måte som gjør en forskjell. Grieg Foundation er en av SOS Children’s Villages hovedsponsorer. Innenfor kunst og kultur er deres hovedfokus på Vest-Norge, hvor de i en rekke år har vært en viktig støttespiller for kulturlivet i Bergen, deriblant byggingen av Oseana og Griegsamlingen, operamiljøet i Bergen og andre kulturaktiviteter. Festspillene har vært tilbakevendende når Grieg Foundation fordeler sine gaver, og vi er glade for at de ønsker å være en del av festspilltradisjonen i Bergen. Deres bidrag muliggjør et omfattende barne- og uteprogram, der barn og unge så vel som voksne får både medvirke til og erfare gode kulturopplevelser og festspillstemning. Festspillene i Bergen takker Grieg Foundation for støtten. Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som har som et av sine hovedmål å øke interessen for og forståelsen av kunst og kultur, spesielt blant barn og unge. Det gjør de gjennom å støtte prosjekter som sørger for god formidling og innbyr til deltakelse. Dextra Musica er et datterselskap av Sparebankstiftelsen DNB, og har siden 2006 kjøpt verdifulle strykeinstrumenter som lånes til norske musikere. Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB – Dextra Musica byr Festspillene på Familiekonsert med Cateura – orkesteret for resirkulerte instrumenter i Grieghallen. Ungdomsorkesteret fra Paraguay viser med instrumenter av oljefat, ødelagt kjøkkenutstyr og metallrør funnet på søppelfyllingen at musikk dreier seg om samspill, innlevelse og formidling. De møter elever fra norske kulturskoler og Dextra musikere gjennom Norsk kulturskoleråd og Dextra Mus