Festspillkatalogen 2015 - Page 126

126 FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 5 FESTS P I L L EN E TAKKER Festspillene takker Trond Mohn Trond Mohn har gjennom sin støtte til Festspillene gjennom flere år vært med å investere i Festspillenes utvikling. I årene som kommer skal vi ekspandere vår virksomhet og vi har definert nye ambisjoner og mål for Festspillene. Det er store forventinger til Festspillene og et stort ønske om at vi skal forløse andre kulturinstitusjoners potensiale gjennom ambisiøse prosjekter. Gjennom vårt arbeid skal vi prege den internasjonale kunstscenen. For å kunne realisere disse ambisjonene er vi avhengige av engasjerte og ambisiøse festspillambassadører som ser verdien av et sterkt kulturliv i Norge, og som bidrar til at vi kan befeste vår posisjon som en ledende kulturfestival i Europa. 126 W W W.FIB.N O Trond Mohn er en slik ambassadør og vi er glade for støtten han gir til Festspillene. En støtte som setter oss i stand til å nå våre mål til glede for publikum, Bergen by, Vestlandet og hele Norge. Vi fortsetter å begeistre og utfordre publikum. Festspillene i Bergen takker Trond Mohn for støtten.