Festspillkatalogen 2015 - Page 120

FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 5 120 FOR ST YR L ET T ER B I L R EL S Billetter Priser Kjøp billetter her Ordinære priser Ordinære priser inkl avgift er oppgitt for hvert arrangement. Under 30 år Maks kr 150 per billett. Barn Se de enkelte arrangement for barne- og familieforestillinger med egen barnepris. Barn under 2 år kommer inn gratis om de sitter på en voksens fang. Til forestillingen Mer Max (anbefalt alder 0–3 år, se s. 41) må også barn under 2 år ha egen billett. www.fib.no Kjøp billetter på nett via pc, nettbrett og mobil. Bruker du pc, kan du også selv velge plasser i nummerert sal. Festspillenes billettbod på Torgallmenningen ÅPNING STIDE R 20. MAI– 1 0. JU N I KL 09:00–19:30* *10. juni: kl 09:00–17:00 Billettservice www.fib.no/kjopbillett TE LE FO N CALLSE NTE R 815 33 133 (vanlig takst) Honnør 10 % rabatt per billett. ÅPNING STIDE R Man–fre kl 09:00–17:00 Lør kl 10:00–14:00 Grieghallen ÅP N I N G ST I D ER Man–fre kl 10:00–17:00 Tors kl 10:00–19:30 Lør kl 11:00–14:00 ÅP N I N G ST I D ER I FESTS P I L L P ER I OD EN Åpent frem til arrangementsstart. 27. & 28. mai: kl 10:00–19:00 29. mai: kl 10:00–18:00 30. mai: kl 11:00– 19:30 31. mai: kl 12:00–18:00 01. & 02. juni: kl 10:00–19:30 03. juni: kl 10:00–18:00 04. juni: kl 10:00–20:00 05. juni: kl 10:00–17:00 06. juni: kl 11:00–19:30 07. juni: kl 18:00–20:00 08. juni: kl 10:00–17:00 09. juni: kl 10:00–17:00 10. juni: kl 10:00–18:00 T EL EFON 55 21 61 50 HOT EL L PAKKER , T EL EFON Ledsagerbillett Gratis ledsagerbillett utstedes i Grieghallen, Den Nationale Scene og i Festspillenes billettbod på Torgallmenningen. Den Nationale Scene Ledsagerbillett er også tilgjengelig på Billettservices øvrige utsalgssteder til kr 16 grunnet avgift. Info om tilgjengelighet på våre arenaer: www.fib.no/arenaer. Se også s. 116. TE LE FO N 120 09901 (vanlig takst) www.revyogteater.no ÅPNING STIDE R Man–fre kl 09:00–20:00 Lør kl 11:00–18:00 og én time før forestillingsstart. 55 60 70 80 Dørsalg Resterende billetter selges på arena en time før arrangementsstart. Til utsolgte forestillinger selges uavhentede billetter 15 minutter før arrangementsstart. Billetter kan også kjøpes og hentes på Narvesen, 7-Eleven og Billettservices øvrige utsalgssteder. W W W.FIB.N O