Festspillkatalogen 2015 - Page 12

012 FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 5 Minnenes sangbok Herborg Kråkevik sang Michael Bojesen musikalsk leder Bergen Pikekor Ten Sing Bømlo Stord Ungdomskor Allsang m/Herborg Kråkevik og jentekor BENT SØRENSEN (1958–) Et blad falder til himlen MICHAEL BOJESEN (1960–) Plant a Tree Evigheden m GRIEGH A LLE N GRIEG SA L E N DATO/ T I D Torsdag 28. mai kl 14:00 VA RI GH ET 50 min AN N ET Åpent fagseminar om demens kl 09:00, se s. 112 Samtale og filmvisning kl 17:00, se s. 112 BI L L ET T Gratis. Alle må ha plassbillett. For mer info om påmelding/ registrering, se www.fib.no/ sangbok. «Der ordene slutter, begynner musikken», sa J.W. Goethe. Musikken har vi med oss hele livet, og selv hos dem som har mistet evnen til å snakke og synge, sitter rytmen i kroppen. Derfor er musikk en nøkkel i kommunikasjonen med demenssyke. Musikk styrker felleskapet og bidrar til engasjement og bedre livskvalitet. Denne formiddagen deler Herborg Kråkevik og jentekor sanggleden med publikum. I konserten inngår også musikkverket Et blad falder til himlen, som er komponert av Bent Sørensen til tekster av Knud Romer. Begges fedre ble rammet av demens. Korverket dreier seg om denne sykdommen både i tekst og tone. Musikken rommer ekko av sanger som mange lærte som barn, og verket rammes inn av allsang. Sammen med publikum synger Herborg og jentene kjente norske sanger som Den fyrste song, Blåmann, Blåmann og Fager kveldsol smiler. Musikalsk leder er Michael Bojesen, som er blant Danmarks mest sentrale skikkelser innen kormusikk. Støttet av GC Rieber Fondene 012 FOR N ØYEL S ER W W W.FIB.N O