Festspillkatalogen 2015 - Page 113

O RDSKIFTE FESTS P I L L EN E I B ER G EN 2015 Kunsten å formidle kunstmusikk BE R G E N OFF. BIB L I OTE K M U S I K KAV DE LI N G E N DATO/ TI D Lørdag 30. mai kl 13:00-14:15 Gratis Hvordan skal kunstmusikk engasjere et bredere publikum? Sammen med Musikkforum (Norsk Komponistforening og NOPAs felles faglige forum) inviterer vi til samtale om formidling av kunstmusikk. Rammene rundt klassiske konserter har utviklet seg minimalt de siste tiårene, mens man innen den nye kunstmusikken i mye større grad utforsker og utvikler nye konsertformer. Har det økt interessen for musikken? Med bl.a. Henning Kraggerud, Lars Petter Hagen og Stephan Barratt-Due. Ordstyrer: Einar Idsøe Eidsvåg. Kafka-komikk BE R G E N OFF. BIB L I OTE K M U S I K KAV DE LI N G E N Samtale med Thorbjørn Harr, Jan Gunnar Røise og Röyksopp om forestillingen Kafka feat. Röyksopp, som har urpremiere på Festspillene (s. 32). DATO/ TI D BE R G E N OFF. BIB L I OTE K M U S I K KAV DE LI N G E N Kunnskaper & ferdigheter for et postdramatisk teater COR N ERT EAT ER ET DATO/T I D Tirsdag 02.–onsdag 03. juni (for tidspunkt og påmelding se www.fib.no/kunnskaper) Sammen med Tore Vagn Lid/Teaterhøgskolen i Oslos kunstneriske forskningsprosjekt (Artistic Research Program) inviterer vi til et scenisk symposium med nasjonale og internasjonale scenekunstnere. Når selve kunstarten teater endrer seg, hva så med kunstneren og hennes kunnskaper og ferdigheter? Kunst og ytringsfrihet B ER G EN OFF. B I B L I OTEK MU S I KKAVD EL I N G EN DATO/T I D Lørdag 06. juni kl 13:00-14:30 Gratis Søndag 31. mai kl 14:00–14:45 Gratis 11 3 Erotiske møter Samtale med Juni Dahr om arbeidet med forestillingen EROS som har urpremiere på Bergen Kjøtt (s. 99). Kunstens ytringsfrihet er under sterkt press - og ikke bare fra politisk og religiøs ekstremisme. Sammen med Fritt Ord spør vi hvordan det egentlig står til med kunstens ytringsfrihet i 2015. Med William Nygaard, Flemming Rose, Karin Hindsbo og Marianne Hurum. Ordstyrer: Knut Olav Åmås. DATO/ TI D Mandag 01. juni kl 16:30–17:15 Gratis Holbergprisens festaften Kunstkritikkens betydning og kåring av Årets kritikk LO G EN T EAT ER L I TTE R ATU RHUSET AU DI TO R I E T DATO/ TI D Søndag 07. juni kl 14:00–16:30 Gratis I samarbeid med Kritikerlaget arrangeres en samtale om ulike typer tekster som er skrevet i festspillperioden, om kritikernes vilkår og kritikkens plass i media. Som avslutning deles Årets kritikk ut. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Kritikerlaget og Festspillene, og en jury har kåret årets beste kritiske tekst på teater-, musikk- og danseområdet. Prisen er et reisestipend. DATO/T I D Tirsdag 09. juni kl 18:00–20:00 Gratis Holbergprisen inviterer til festaften på Logen hvor det blir samtale med både Holbergprisvinneren og Nils Klim-prisvinneren, spennende gjester, musikk og bidrag fra årets «Holbergprisen i skolen»-prosjekter. WWW.FI B.N O 11 3