Festspillkatalogen 2015 - Page 112

11 2 Støttet av Fritt Ord og J.W. Eides Stiftelse Torsdag 28. mai kl 17:00–18:15 Gratis Ordskifte Europas nye nomader o DATO/ T I D Krisen traff søreuropeerne som et sjokk – akutt fattigdom har drevet tusener ut på vandring. Har europeerne et solidarisk ansvar når uforskyldt nød driver noen av dem ut på jakt etter nye løsninger for seg og sine? Solidaritetsprinsippet ligger som en forutsetning under EU-samarbeidet, og dermed også i EØS-avtalen som Norge er en del av. Men det koster. Og hva skjer når det blir dyrere enn vi har lyst til å godta? Blir den europeiske solidariteten en salderingspost? I forbindelse med urpremieren på Obra (s. 90) arrangerer vi en samtale om identitet, selvrespekt og menneskeverd i et Europa i økonomisk og politisk krise. Med bl.a. komponist Jon Balke, Sveinung Rotevatn (V), professor Janne Haaland Matlary og FAFO-forsker Jon Horgen Friberg. Ordstyrer: Christian Borch. Musikken mellom oss BERGEN O FF. BI BL I OT EK AUD ITO RI E T DATO/ T I D Torsdag 28. mai kl 17:00–18:00 Gratis OR D S KI FT E Festspillene inviterer til samtaler og seminarer i tilknytning til det kunstneriske programmet. Les mer på www.fib.no. Sponset av Bergens Tidende L IT T ERAT U RH U SET AUD ITO RI E T FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 5 Griegakademiets senter for musikkterapiforskning (GAMUT) og Festspillene inviterer til en samtale om kommunikasjon og verdighet hos mennesker med demens. Det blir også premiere på kortfilmen I Can’t Find Myself. Tidligere på dagen er alle velkomne på konserten Minnenes sangbok (s. 12). Samtale bl.a. med Jill Halstead (GAMUT) og Helen Sandvig fra NRK. Ordstyrer: Brynjulf Stige (GAMUT). Kl 09:00–12:00 arrangeres det åpne fagseminaret «Innovative Practice in Dementia Care» på Litteraturhuset. Se www.fib.no/dementia for mer informasjon. 11 2 W W W.FIB.N O Stillehavsøyene: Klimaendringenes frontlinje ST U D EN TS EN T ER ET, U N I VER S I T ET ET I B ER G EN DATO/T I D Fredag 29. mai kl 10:00–16:00 Gratis Få steder i verden oppleves klimaendringenes effekter så direkte og raskt som på øyene i det tropiske Stillehavet, der stigende havnivå, oppvarming og forsuring av sjøvannet og nye former for ekstremvær i noen tilfeller truer livsgrunnlaget for hele nasjoner. I dette symposiet i regi av Universitetet i Bergen, møtes ledende klimaforskere, politikere og aktivister fra Stillehavet og Norge, for å skape nye dialoger om de utfordringene Stillehavsøyene, og verden, står overfor. Samme dag viser vi forestillingen Moana – The Rising of the Sea (s. 20). Kvinneforakt i Guds navn LO G EN TEAT ER DATO/T I D Lørdag 30. mai kl 15:00–16:15 Gratis Flere vil hevde at det i de patriarkalske religionene ligger «innbakt» et kvinnesyn som strider mot menneskerettighetene. Hvordan preger det vår kulturforståelse og verden i dag? Hva kan gjøres for å bekjempe kvinneundertrykkelsen? I forbindelse med urpremieren på Adam & Eve (s. 88), inviterer vi Deeyah Khan, Gunnar Stålsett, John Peder Egenæ 2