Festspillkatalogen 2015 - Page 111

UTSTILLING u BE R G E N KU N STHA LL DATO/ TI D 28. mai–16. august Mandag–søndag kl 11:00–17:00 Torsdag: kl 11:00–20:00 BIL L E TT FESTS P I L L EN E I B ER G EN 2015 Festspillutstillingen 2015 Ane Hjort Guttu Ordinær: 50 Student/honnør: 25 A NNE T Åpning torsdag 28. mai kl 13:00 Plattform: Foredrag m/kunstneren lørdag 30. mai kl 13:00 Omvisning hver søndag kl 14:00 Omvisning for barnefamilier søndag 31. mai kl 13:00 111 Et hovedverk i Festspillutstillingen 2015 er en film innspilt i Bergen som handler om en kunststudent som forlater skolen for å innta rollen som tigger på gaten. Den nye filmen er ett av flere verk som tematiserer bruken av det offentlige rom og de aktuelle debattene rundt for eksempel tigging og byromsreklame. Ane Hjort Guttu viser også hvordan denne komplekse debatten om bruk og rettigheter i offentlig rom griper inn i vårt personlige rom og vår psyke. Utstillingen skal også vises ved South London Gallery i løpet av 2015. Nye verk om makt, frihet og kunsten som kritisk og politisk verktøy. Gjennom film, skulptur, fotografi og readymades har Ane Hjort Guttu de siste årene tatt opp spørsmål knyttet til kunstens og kunstnerens handlingsrom overfor aktuelle politiske saker. Hvordan kan kunstnere arbeide med politikk på en effektiv måte? Hva betyr det i så fall å være «effektiv», og skal politisk kunst egentlig være det? ANE HJORT GUTTU (1971–) Steinar Sekkingstad, Martin Clark kuratorer Produsert av Bergen Kunsthall WWW.FI B.N O 111