Festspillkatalogen 2015 - Page 106

10 6 FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 5 FOR ST YR R EL S ER Carte Blanche d Urpremiere ST UD IO BE R G E N DATO/ T ID Fredag 29. og lørdag 30. mai, tirsdag 02.–lørdag 06. juni og mandag 08. og tirsdag 09. juni kl 20:00 Birthmark VA RI GH ET 2 timer inkl pause A N N ET Introduksjon ved kunstnerisk leder Hooman Sharifi lørdag 30. mai, onsdag 04. mai, torsdag 05. mai og fredag 06. mai kl 19:00. B I L L ET T * Ordinær: 300 Under 30: 150 *Festspillkort: 40 %–30 % rabatt En trippelforestilling som dyrker det uperfekte. Som kunstnerisk leder for Carte Blanche, ønsker Hooman Sharifi å sette fokus på kjønn. Hans første programmering for kompaniet er viet feminisme. Sammen  med danserne i Carte Blanche skaper fem koreografer, alle kvinner, tre forestillinger i ett program til Festspillene i Bergen 2015.  De fem kunstnerne Kristin Ryg Helgebostad, Ingeleiv Berstad, Siri Jøntvedt, Snelle Hall og Lina Saneh er valgt fordi de gjennom sitt kunstneriske virke har skapt sterke kvinnebilder, kropper og karakterer. Dette og deres nyanserte og direkte tilnærming til det motsatte kjønn gjør deres arbeider svært viktige. Helgebostad og Berstad vil sammen med danserne  i Carte Blanche utforske et møte, et samhold, en låt. Siri & Snelle har forfengelighet og mot som utgangspunkt. Temaet er å feile og alt det vi som mennesker gjør for å lykkes. Lina Saneh gransker essensen og virkningen av handlinger og omtaler av det idealiserte og virtuelle kroppsideal, slik det portretteres i media. Les mer om koreografene og forestillingen på www.fib.no. 10 6 W W W.FIB.N O Carte Blanche – Norges nasjonale kompani for samtidsdans Ingeleiv Berstad og Kristin Ryg Helgebostad, Siri & Snelle Production: Siri Jøntvedt og  Snelle Ingrid Hall og Lina Saneh koreografi og kostymer Tilo Hahn lysdesign  Hannah Zeina dramaturg Ivar Grydeland komponist