Festspillkatalogen 2015 - Page 100

10 0 FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 5 FOR ST YR R EL S ER t Urpremiere CO RN ERTEAT ERET DUB Leviathan! DATO/ T ID/S P O R 28. mai kl 19:15 Mot/Alles Krig Varighet: 2 t 40 min 29. mai kl 19:15 Mot/Alles Krig Varighet: 2 t 40 min 30. mai kl 19:15 Alles Krig/Alle Varighet: 2 t 50 min 31. mai kl 19:15 Mot/Alle Varighet: 2 t 30 min 02. juni kl 19:15 Mot/Alles Krig Varighet: 2 t 40 min 03. juni kl 19:15 Mot/Alle Varighet: 2 t 30 min 04. juni kl 19:15 Alles Krig/Alle Varighet: 2 t 50 min 05. juni kl 18:00 Mot/Alles Krig/Alle Varighet: 4 t S P RÅK Spilles på norsk (enkelte deler på engelsk) A N N ET På enkelte dager arrangeres det DUBfester i forlengelse av forestillingen. Informasjon om disse annonseres på www.fib.no/dub, Festspillenes Facebookside og på arena. Det sceniske symposiet Kunnskaper & ferdigheter for et postdramatisk teater holdes 02. og 03. juni, se s. 113 B I L L ET T * Ordinær: 290 Under 30: 150 *Festspillkort: 40 %–30 % rabatt «Beredskapsteater» for fremtiden. Tore Vagn Lid presenterer med dette prosjektet et scenisk album i stoffskiftet mellom spill, hørespill og konsert. Unntakstilstand beskriver situasjoner hvor normale lover og regler settes ut av spill, gjerne forårsaket av en plutselig katastrofe eller uventet hendelse. I Tore Vagn Lids sceniske dub forenes scenekunst med DUB-dj’ens arbeidsmåter rundt et felles mål: Å forberede oss på unntakstilstanden og lage et slags «beredskapsteater» for fremtiden. Thomas Hobbes’ verk Leviathan beskriver «naturtilstanden» som en alles krig mot alle. Stikkord for det sceniske albumet blir det handlende, og ikke minst det samhandlende mennesket, i en fremtid preget av nye kriser og nye kamper der spillereglene endres og risikosoner utvides. DUB som musikkproduksjonsform oppsto i en tid av protest og opprør på Jamaica rundt 1970. Miksepulten fikk en utvidet funksjon, «kompet» sto i sentrum og vokalsporet forsvant. Dette gjør Vagn Lid om til et musikkdramaturgisk prinsipp. Vagn Lid er kjent for produksjoner som belyser samfunnsspørsmål og utforsker teatermediets muligheter. Både Die Maßnahme (2007), Elephant Stories (2009) og Fatzer (2012) fikk internasjonal oppmerksomhet da de hadde premiere på Festspillene, og Kill them all (2013) mottok blant annet Kritikerprisen. I tråd med DUB-sjangerens idé, følger Vagn Lid 10 0 W W W.FIB.N O opp motiver fra tidligere arbeid, fra eurokrisens selvmordsbølge til de utallige «taperne» under den globale kapitalismens «hårdere himmel». Albumet består av skivene Alles krig, Mot og Alle, som vises i ulike kombinasjoner i spilleperioden. Tore Vagn Lid regi, tekst og audiovisuelt konsept, musikk, musiker Tomas Nilsson musikk, perkusjon Jonas Skarmark DUB Organizer/DJ Morten Skage bass Thorolf Thuestad lyddesign Øystein Nesheim scene og modeller Kristian Pedersen animasjon/grafikk Norunn Standal lysdesign Ole Joachim Sjursen, Tore Vatne filmteam Stephan Hergel, Vegard Landsverk, Kyrre Bjørkås, Åsmund Bøe, Klaus Kottmann, Alexander Andreassen videomateriale Tor Christian F. Bleikli, Stine Fevik, Henrikke Meidell, Selma Indine Strønen Damm, Hilde Annine Hasselberg, Arild Vestre m.fl. skuespillere Produsert av Transiteatret-Bergen i samarbeid med Dramatikkens Hus, Prosjektprogrammet/KHIO (Teaterhøgskolen), Aust-Agder Fylkeskommune, SISU Percussion, Festspillene i Bergen, Cornerteateret m.fl