FEAS RESEARCH E-BULLETIN FEAS E-BULLETIN JULY 2017 - Page 11

Özen, İlhan Can. 2016. “Kuş Bakışı İnsani ve Ekonomik Kalkınma: Çin ve Türkiye Özelinde Kalkınan Ülkelerin 50 Yıllık Deneyimi” in Hakan Mıhçı, Erinç Yeldan, Ebru Voyvoda and Hasan Cömert (eds.), Kalkınma İktisadının Penceresinden Türkiye’ye Bakmak, İletişim Yayınları, Turkey. Özveren, Eyüp and Ağır, Seven. 2016. “Türkiye'ye Özgü Bir Keynes Etkisi” in Deniz Taner Kılınçoğlu and Emre Özçelik (eds.), John Maynard Keynes... Yine, Yeniden, İletişim Yayınları, Turkey: 205-234. Şengül, H. Tarık and Aytekin, Attila. 2016. “The Impact of State on Working Class Identity in Zonguldak Coal Basin in the Ottoman Empire and Turkey” in Selim Karahasanoğlu and Deniz Cenk Demir (eds.), History from Below: A Tribute in the Memory of Donald Quartaert, Istanbul Bilgi University Pre 72GW&WW& 9&,KYB;:|;ƼYVV6W&#b( 67&ƖW"R<;gW#fW@( W7BVR66^( Ц;6VYV|;6'VFBFV:|KVG27F'7VGW&PBƗF72FRVFFW'&V K֗"WG&ƗFV6ƗGVFFW'&V6FVגGW&W#3ड़KLK,KW"#b( FBRBFRV6V^( 2&6IPBB2FV֗"VG27F'g&&VsG&'WFRV'bFBVFW'BK7F'V&v 9fW'6FW6GW&W#&bGRKLK,KW"#bF6fR|;l:sL;&՗V;gW2;&FVW6v 9gFV;Ǭ;|;gFVv\:v&֜Y"&6K K7F'V&v 9fW'6FW6GW&W