FEAS RESEARCH E-BULLETIN FEAS E-BULLETIN JULY 2017 - Page 10

Chapter in a book of Type A Alpan, Başak Zeynep. 2016. “Kimlik ve Vatandaşlık Çalışmaları” in Feride Acar and Hasan Faruk Uslu (eds.), Siyaset Sosyolojisi: Temel Yaklaşımlar, Yeni Tartışmalar, Dipnot Yayınları, Turkey. Ayata, Ayşe and Gölgelioğlu, Özlem, Klujs. 2016. “Siyasi Kültür” in Feride Acar and Hasan Faruk Uslu (eds.), Siyaset Sosyolojisi, Dipnot Yayınları, Turkey: 299-325. Aytekin, E. Attila and Şengül, H.Tarık. 2016. “The Impact of State on Working Class Identity in the Zonguldak Coal Basin in the Ottoman Empire and Turkey: Some Preliminary Findings” in Selim Karahasanoğlu and Deniz Cenk Demir (eds.), History From Below: A Tribute in Memory of Donald Quataert, Bilgi University Press, Turkey. Cömert, Hasan and Epstein, Gerald. 2016. “Finansal Yenilik Yazınındaki Son Gelişmeler” in Erkan Erdil et al. (eds.), Teknoloji ve Yenilik. Kavramlar, Kuramlar ve Politika, Bilgi Üniversitesi Yayınları, Turkey. Çırakman, Aslı and Ertuğrul, Kürşad. 2016 “Toplumsal Hareketler Sosyolojisi” in Feride Acar and Hasan Faruk Uslu (eds.), Siyaset Sosyolojisi: Temel Yaklaşımlar, Yeni Tartışmalar, Dipnot, Turkey: 233-254. Erdil, Erkan and Pamukçu, M. Teoman. 2016. “Sermayenin Küreselleşmesi ve Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri: Türkiye’deki Çokuluslu Şirketler üzerine bir Çalışma” in Erkan Erdil, İ.Semih Akçomak, M.Teoman Pamukçu and Murad Tiryakioğlu (eds.), Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramlar, Kuramlar ve Politika, Bilgi Üniversitesi Yayınları, Turkey: 589-614. Erdil, Erkan, Pamukçu, M.Teoman and Ulutaş Aydoğan, Selda. 2016. “Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikasının 1980 Sonrası Tarihçesi ve Gelişimi” in Erkan Erdil, İ.Semih Akçomak, M.Teoman Pamukçu ve Murad Tiryakioğlu (eds.), Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramlar, Kuramlar ve Politika, Bilgi Üniversitesi Yayınları, Turkey: 667-699. Erdil, Erkan, Akçomak, İ.Semih, Pamukçu, M.Teoman and Tiryakioğlu, Murad. 2016. “Bilgi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramsal Tartışma” in Erkan Erdil, İ.Semih Akçomak, M.Teoman Pamukçu ve Murad Tiryakioğlu (eds.), Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramlar, Kuramlar ve Politika, Bilgi Üniversitesi Yayınları, Turkey: 19-46. Ertuğrul, Kürşad. 2016. “Siyasette Saygı” in İlker Özdemir and Sefer Yetkin Işık (eds.), Saygı, Ezgi, Turkey: 233-246. Ertuğrul, Kürşad. 2016. “Siyaset Sosyolojisinde Yeni Yönelimler” in Feride Acar and Faruk Uslu (eds.), Siyaset Sosyolojisi, Temel Yaklaşımlar, Yeni Tartışmalar, Dipnot, Turkey: 255-272.