FEAS RESEARCH E-BULLETIN FEAS E-BULLETIN DECEMBER 2016 - Page 3

CONTENTS PHD THESES DEFENDED AT METU FEAS  FALL 2015 – SPRİNG 2016 (including theses defended in Summer 2015) Adıong, Nassef ..........…………………………………………….………1 Akçaoğlu, Müge Hayriye Güvenç .....…….…….…..............................…2 Balaban, Gökçe ................………….………..............................................3 Çevik, Zeynep Burcu .…………………………………………….…...…4 Eminel, Emine ...................................…….…….…..............................…5 Günay, Mehmet Zeki ......………….………..............................................6 Konuralp, Emrah ......…………………………………………….………7 Köroğlu, Esin Kıvrak .........................…….…….…..............................…8 Stelmakh, Anastasıya .....………….………..............................................9 Tepeciklioğlu, Ali Onur ………………………………………….……..10 Uzunkaya, Mehmet ............................…….…….…................................11 Ünal, Derviş Fikret .........………….………............................................12 Yakut, Aykut Mert ....…………………………………………….…….13 Yılmaz, Gökhan ..................................…….…….…...............................14 Yükselen, Hasan ..............………….………...........................................15