Fællessamtalen - Page 2

FÆLLESSAMTALEN  har som mål at hjælpe dig hurtigst muligt tilbage i varigt arbejde eller i ordinær uddannelse  har som fokus at understøtte din videre jobsøgning og tager udgangspunkt i dine ønsker, behov og ressourcer VI FORVENTER At du inden mødet forbereder dig til samtalen – dvs. at du selv tager ansvar for, hvad der skal ske. Vores opgave er at understøtte dine egne ønsker, behov og motivation. Vi vil undervejs give dig den nødvendige viden om arbejdsmarkedet og relevante regler, så du kan bruge samtalen som afsæt for dine videre aktiviteter frem mod næste job. FORSLAG TIL DIN EGEN FORBEREDELSE  Hvad har du tænkt dig vi skal tale om  Hvad skal der til for at du får job igen eller begynder uddannelse  Hvordan kan vi hjælpe dig bedst