Expert - Catalogo Geral 2015 Vol1 - Page 278

STANDARDISATION GUIDE TORX® HEAD METRIC SCREWS (Ø of screws in mm) METAL SCREWS (Ø of screws in mm) Cheese head Countersunk head Oval countersunk head Oval cheese head Cheese head Countersunk head Oval countersunk head NF EN ISO 14583 NF E 25-107 NF EN ISO 14584 NF EN ISO 14579 NF EN ISO 14585 NF EN ISO 14586 NF EN ISO 14587 X T6 1,65 X X X X X X T7 1,97 X X X X X X X T8 2,30 2,5 2,5 2,5 2,5 2,9 2,9 2,9 T9 2,48 T10 2,72 T15 3,26 T20 3,84 2,9 3 4 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,9 3,9 3,9 4 4 4 4,2 4,2 4,2 T25 4,40 5 5 5 5 4,8+5,5 4,8+5,5 4,8+5,5 T27 4,96 XX XX XX XX XX XX XX T30 5,49 6 6 6 6 6,3 6,3 6,3 T40 6,60 8 8 8 8 T45 7,77 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX T50 8,79 10 10 10 10 *SPECIAL SCREWS: X : 1,6 - 2 XX : 4,5 - 5 - 6 XXX : 8 - 10 HEXAGONAL KEYS - 6 POINT SCREWS METRIC SCREWS (Ø of screws in mm) Cheese head NF EN ISO 4762 Countersunk head Headless NF EN ISO 10642 NF EN ISO 4026/NF EN ISO 4029 0,9 Needle headless Titanium headless NF EN ISO 4027 NF EN ISO 4028 2 2 2 1,3 1,4 2,5 2,5 2,5 1,5 1,6+2 3 3 3 2 2,5 3 4 4 4 2,5 3 4 5 5 5 3 4 5 6 6 6 4 5 6 8 8 8 5 6 8 10 10 10 6 8 10 12+14 12+14 12+14 7 278 8 10 12 16 16 16 10 12 14+16 18+20 18+20 18+20 12 14 18+20 22+24 22+24 22+24 14 16+18 22+24 17 20+22 19 24+27 22 30 24 33