EXECUTIVE HOUSEKEEPER MAGAZINE EXECUTIVE HOUSEKEEPER MAGAZINE - Page 4

KÜNYE İSTANBUL HOUSEKEEPING EĞİTİM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ www.heddist.org www.facebook.com/ HousekeepingEgitim DayanismaDernegi ALANYA HOUSEKEEPERLARI İÇİNDEKİLER http://www.facebook.com/hakan.yeni.94 BODRUM BODRUM KAT HİZMETLERİ YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ www.facebook.com/housekeeping.bodrum HAZİRAN 2014 SAYI: 5 DOĞU ANADOLU HOUSEKEEPING EĞİTİM DERNEĞİ www. dahed.net • info@dahed.net DOĞU ANADOLU HOUSEKEEPING EĞİTİM DERNEĞİ www. mahed.in • info@mahed.in 94 86 ANKARA HOUSEKEEPERLARI Golden City Media Adına İm­ti­yaz Sa­hi­bi & Genel Yayın Yönetmeni Alpay Erüs alpayerus@gol­den­city­me­di­a.com Edi­tör & So­rum­lu Ya­zı İş­le­ri Mü­dü­rü Si­nan De­mir si­nan@gol­den­city­me­di­a.com Rek­lam Mü­dü­rü Se­ma Erüs se­ma@gol­den­city­me­di­a.com ALANYA HOUSEKEEPERLARI DERNEK BAŞKANI SEMA YÖRÜTÜR 98 Rek­lam So­rum­lu­su Derya Usanmaz derya@gol­den­city­me­di­a.com Abo­ne-Da­ğı­tım Se­al Apay­ ın v d se­val@gol­den­city­me­di­a.com Görsel Sanat Yönetmeni Fer­hat Ge­dik fer­hat@gol­den­city­me­di­a.com Bas­kı - Cilt Şan Ofset Hamidiye Mah. Anadolu Cad. No: 50 Kağıthane / İSTANBUL Tel: 0212 289 24 24 Sertifika No: 12049 YÖNETİM YERİ Halil Rıfat Paşa Mah. PERPA Ticaret Merkezi B Blok 13. Kat No. 2307 Okmeydanı-Şişli / İstanbul Tel. 0212 320 00 34-35 Fax. 0212 320 00 36 Gsm. 0555 967 72 79 www.goldencitymedia.com YE­REL SÜ­RE­Lİ YA­YIN ANKARA HOUSEKEEPERLARI KOMİTE BAŞKANI ÜNAL ŞENOL 82 MAHED YÖNETİM KURULU BAŞKANI PINAR KALKAN ÇAMLAR 90 BODRUM THE LUVI HOTEL EXECUTIVE HOUSEKEEPER’I SADİYE KEKEÇ DAHED YÖNETİM KURULU BAŞKANI RIDVAN AKTAŞ 78 EXECUTIVE HOUSEKEEPER RAMAZAN AKTÜRK Executive Housekeeper Der­gi­si iki ay­da bir ya­yın­la­nır. Der­gi­de­ki ya­zı­lar ve gör­sel­ler izin alın­mak­sızın kul­la­nıla­maz. İlan­la­rın so­rum­lu­luk­la­rı ilan sa­hip­le­ri­ne ait­tir. 01-05.indd���2 6/12/14���6:24�PM