EXECUTIVE HOUSEKEEPER MAGAZINE EXECUTIVE HOUSEKEEPER MAGAZINE - Page 31

ALANYALI HOUSEKEEPERLAR YENİ BAŞKANINI SEÇTİ Alınan Olağan Üstü Genel Kurul kararının ardından yapılan seçimlerde, Yönetim Kuruluna Sema Yörütür ve ekibi seçildi. Kurulduğu günden beri Hakan Halit Yeni Başkanlığında çalışmalarını sürdüren Alanyalı housekeeperlar, Genel Kurul sonrası Yeni’yi Onursal Başkan ve Başdanışman olarak seçti. Alanyalı Housekeperların Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 16 Şubat’ta dernek merkezinde gerçekleştirildi. Yapılan yoklama neticesinde yeterli çoğunluğun sağlanmasıyla birlikte saat 10.30’da başlayan Genel Kurulun açılış konuşmasını Alanyalı Housekeeperların Yönetim Kurulu Başkanı Halit Yeni yaptı. Sema Yörütür tarafında önerilen ve Genel Kurula sunulan Bilal Tugayoğlu, Emine Özden ve Şengül Türkyılmaz Divan Kuruluna zeçildi. Gündemin 5. maddesi gereğince yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu asıl ve yedek üye seçimleri ile Genel Merkez Delegeliği Seçimlerine geçildi. Divan başkanı önce aday belirlemesi yaptı. Yapılan oylama sonucunda Hakan Halit Yeni’nin destek verdiği liste, Genel Kurul Üyelerinin yüzde doksan dokuzunun oylarını alarak göreve seçildi. Daha sonra söz alan Sema Yörütür, “Derneğimize ve mesleğimize büyük katkıları olmuş, kurucu üyemiz ve kuruluşumuzdan bu yana Yönetim Kurulu Başkanımız olarak görev yapmış, bu görevi büyük fedakârlıklar da bulunarak, özveri ve başarıyla yürütmüş, varlığımızı tüm Housekeeping ve turizm camiasında en üst seviyede hissettirmiş olan ve kendi isteği ile aday olmayacağını açıklayan Sayın Hakan Halit Yeni’nin, Derneğimiz var olduğu sürece onursal başkanı ve baş danışmanı olarak, derneğimizde varlığını ve desteğini sürdürmesini, siz divan heyetimizden ve genel kurul üyelerimizden talep ediyoruz. Ve huzurunuzda kendilerine, bugüne kadar yapmış oldukları üstün hizmetlerinden dolayı tüm meslektaşlarımız ve üyelerimiz adına teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız” dedi. Sema Yörütür ayrıca derneğin faaliyetleri ile ilgili çalışmak ve yeni projeler üretilmek üzere 4 kişi ve yedeklerinden oluşan istişare ve proje kurulu oluşmasını talep etti. Divan Başkanı her iki öneriyi de Genel Kurula sundu. Genel Kurulca yapılan müzakere ve oylama sonucunda Dernek Onursal Başkanlığına ve Baş Danışmanlığına Hakan Halit Yeni’yi, İstişare ve Proje Kurulu asıl üyeliklerine, Şengül Türkyılmaz, Fatma Çörtük İçke, Hüsne Faydacı, Bilal Tugayoğlu, İstişare ve Proje Kurulu yedek üyeliklerine ise, Hayriye Öztürk, Canan Özpolat, Serpil Avşar ve Fatma Göçer’i oybirliği ile seçip kabul ettiler. HAZİRAN EXECUTIVE HOUSEKEEPER 2014 Divan başkanın, üyelere teşekkür edip, Atatürk ve Türk Şehitlerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşuna davet etmesiyle genel kurul devam etti. Gündemin 4. maddesi gereğince Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporunun okunmasına geçildi. Divan Başkanı Hakan Haliti Yeni’yi kürsüye davet etti. Yeni, tarafından faaliyet raporu okundu. Denetleme Kurulu raporu okunmasına geçildi. Divan Başkanı Kerim Özcan’ı Kürsüye davet etti. Bu üye tarafından da Denetim raporu okundu. Divan başkanı okunan her iki raporu genel kurula sundu. Genel Kurulda okunan raporlar oybirliği ile kabul edildi. 29 DERNEK�ALANYA.indd���9 6/12/14���7:02�PM