Eurostav 1-2/2015 - ukážka čísla

EUROSTAV 1-2/2015 Odborný recenzovaný časopis o stavebníctve a architektúre HLAVNÁ TÉMA: bývať zdravo, žiť zdravo Výstavba vo svete: Novostavba domu v Nemecku Cena 2,90 € Výstavba vo svete : Dom na dome v Dolnom Rakúsku 1-2/2015  21. ročník  ISSN 1335 - 1249  vydáva Vydavateľstvo Eurostav, spol. s r. o. ARCHITEKTÚRA: Dom seniorov v Chorvátskom Grobe