Et cetera magazine Oktober 2017 - Page 97

[DET LAND SOM ALLE BØRN KENDER] Kirstine Primdal Sutton godkendte det budget, der har finansieret toiletbygningen i den lille afri- kanske landsby – og næste år, forestiller hun sig, godkender hun budgettet for endnu et toilet til endnu en skole. Pengene kommer fra donationer fra virksomheder, fundraising og fra mennesker i den vestlige verden, der synes, at de har noget at give af. Hun er ikke længere idealist, Kirstine – og måske har hun aldrig rigtig været det, men hun tror på, at vi har et fælles ansvar for hinanden i verden – og hun vil gerne gøre en stor indsats for at løfte sin del; ”Jeg går ikke rundt og bilder mig ind, at jeg arbej- der for at gøre verden til et mere lige sted. Afrikan- ske børn får nok aldrig det samme forhold til iPads, som danske børn har – og det er okay, for det er verdens vilkår,” siger hun, ”men jeg tror på – og ar- bejder for – at alle børn i den her verden kan få mad hver dag og adgang til uddannelse. Jeg accepterer ikke, at vi ikke handler, når små piger på 12 år bliver gift væk, fordi forældrene har brug for medgiften. Jeg synes, at vi har et ansvar, når vi ved, at det sker. Og det ved vi. Til gengæld oplever jeg også, at dan- skerne bakker os op i vores arbejde, og jeg håber, at de ser resultatet; at vi i fællesskab har skabt en forandring i verden. Det har vi virkelig, ”siger hun. [ 97 ]