Et cetera magazine Oktober 2017 - Page 91

De frivillige hos Malawi Røde Kors bærer – med stor stolthed – en T-shirt med logo og så kører de på cykel. Den har de fået af Røde Kors, og den er helt nødvendig, for der er langt mellem landsbyerne og ingen offentlig transport eller private biler. Her er bare stø- vede grusveje og mange huse, der skal have besøg. De frivillige får desuden en månedlig madkasse, der indeholder nogle basale mad- varer – og det er en ret væsentlig kasse at modtage, når den primære ernæringskilde i landet er majs, der koges til grød og måske garneres med lidt sød kartoffel eller tomat. De frivillige er en stor del af ’Resilience’-pro- jektet, der virkelig har forandret meget ude i de små landsbysamfund. En indsats, der retter sig mod ”Life-skills – viden og hand- lemåder, der godt kan synes små, men som skaber stor forandring. Det handler om livs- duelighed, der tager udgangspunkt i nogle helt basale kompetencer og en viden, der for mange er grundlæggende, men som i den her del af verden redder liv. Lokale frivillige uddannes til at sprede viden om sygdoms- forebyggelse – og går i landsbyerne fra dør til dør for at uddanne deres naboer til at vaske hænder, når de har besøgt det interimistiske latrin. Og det kan man godt, også selvom man ikke har rindende vand – man kan tænk- te løsninger, der betyder, at en gammel dunk, lidt fingerfærdighed og nogle grene, kan bli- ve til en håndvask, der - når den bliver brugt - nedbringer antallet af nye kolera-tilfælde. På samme måde uddanner de frivillige lokal- befolkningen til at få etableret et ’drop-hole cover’ – et låg på deres latrin, så der ikke kom- mer fluer – og det gør der ellers, når en hel familie besørger i det samme hul i den sam- me jord. Opvaskestativer, så service bliver gennem-tørt og bakterievæksten bremses, opmærksomhed på håndhygiejne og føde- varehåndtering er andre emner, der er en del af den checkliste, som de lokale frivillige har med sig rundt på nabobesøg i landsbyen, og som betyder, at sygdomme, der ellers spre- der sig helt ude af kontrol, bliver nedbragt. Og det er bæredygtigt – det er en rigtig ren- tabel nødhjælpsindsats, der både redder liv og skaber nye og bedre forudsætninger for fremtiden. [ 91 ]