Et cetera magazine Oktober 2017 - Page 87

[DET LAND SOM ALLE BØRN KENDER] Som udsendt for Røde Kors må man maksimalt være ansat i samme land i fem år – og måske tager Kirstine og hendes familie til Danmark en dag. Må- ske til Nepal eller en anden verdensdel, men lige nu er de her; i Malawi – og fremtidsplanerne må gerne være uvisse, for lige nu handler det om at skabe re- sultater i et land, der har hårdt brug for forandring. Sidste år oplevede Malawi den værste sultkatastro- fe i mange år som følge af vejrfænomenet El Niño, der skabte store oversvømmelser, der skyllede de fleste af afgrøderne på markerne væk – og det der stod tilbage blev efterfølgende ødelagt af en intens og flere måneder lang efterfølgende tørke. Mange børn i Malawi led i den efterfølgende periode af nedsat vækst som følge af underernæring, og det var i den periode, at idéen til projekt ’skolemad’ opstod. Kirstine Primdal appellerede i en video på Facebook og YouTube til danskerne om hjælp og i løbet af meget kort tid, samlede Røde Kors i Danmark næsten en halv million kroner ind, der gik – og går – til, at flere tusinde skolebørn i Malawi hver dag får et måltid mad på skolen. Det betyder både, at de møder op, men også, at de rent faktisk har energi og overskud til at lære. Det er væsent- ligt, at børnene kommer i skole – også selvom en af de mødre, der er mødt op, da Kirstine og Malawi Røde Kors ankommer på kontrolbesøg i et af fokus- områderne, Chikwawa, siger, at det godt kan virke omsonst at sende børn i skole, når de alligevel bare skal leve af at dyrke udpint jord. Men de kan blive bedre farmere. Hvis man kan læse, kan man udvikle sit landbrug og skrive kontrakter med sine naboer, som man kan organisere sig med og derved opti- mere udbyttet. Det er en lang, hård vej – men det er den rigtige, og selvom der er tale om små frem- skridt er bevægelsen rigtig. [ 87 ]