Et cetera magazine Oktober 2017 - Page 76

[DET LAND SOM ALLE BØRN KENDER] Men så er der det menneskeskabte håb. Den vir- kelige historie om en kvinde, der i en krog af ver- den, som vi næsten ikke kan tro findes, har skabt en forandring i mødet med en anden kvinde fra en helt anden verden…. Kirstine Primdal Sutton er Røde Kors i Danmarks landekoordinator i Malawi – det sydøstafrikanske land, som vi kender som ’The warm heart of Africa’, og som – på trods af al- ting, lever op til betegnelsen, fordi folket er usæd- vanligt varmt og gæstfrit. Hun har i næsten to år været bosat i landet, hvor hun har arbejdet med – blandt andet – teknisk support til de program- mer Røde Kors i Danmark er en del af i Malawi. Resilience-programmet, der handler om at gøre en udsat befolkning modstandsdygtig i de kår, de er givet, er et af de største Røde Kors programmer i landet, men skolemad og kapacitetsopbygning hos den lokale Røde Kors, er også et stort og væ- sentligt fokusområde. Kirstine Primdal styrer alle budgetter og er ansvarlig for de penge der g :W BrVBb&VFW&Rrf"&'FW&rVЧFF&rFFRF&W"FW"7L;GFW"f'6VЦƖvR&w&W"FWBVW"W'6VVFW f"FR,;FR'2fƲFW"FW"6rFWB( 0FV67W'BFW"VFW2Bf&&FV6RV@f'6VƖvR&VFW"Vw<:RFRVvRg&fƖvRFW"W"FFWBf"B&&VFR6VFV`,;FR'2V'FW&RW&FRVW"FVЦ&FF"r6FFrVFW"bWB6'FV&RЧ7L:VVFRb6G6f6rFƖV6,;FR'26V&W,:g6VFW&W"vVW"&FVRЦFWBVVFRf'6VƖvRFW'2G6G2rFW@R,;FR'2Vf6ƗFW&W"FWB6&&VFRFW"W"w'VFvWBf",;FR'2G6G2FW@( 2rFWBW"6R,;FR'>( G6G6W"( 2gVЦFW&WBVf&&rvWBbFWB<:g&ƖvPfVB,;FR'2W"&v6F77G'VGW&VL:VB;gFW"&VG7BfFV&WGFW"BVb,;FR'2l:g6VFƖw7FRvfW"vW"@:g&R6&&VFWBVBv,;FR'27G&PFWG2VvVWfRFBl:g&<:gGFRrVGfP&VFW"r|;&R&v6FV7FFwB7L:g"ЦW&R<:RFWB( 2rv,;FR'2( 2VFr:W6R6Vbf&WFvRV7L;'&RFVbvfVFWBW"Vb'7FW2:W6Rl:g6VFƖw7FRvfW 6vW"VB,:fvRr7&W&RFRR6GFPrg&fƖvRFBFvR7f"r&ƗfR7FBF@G&fRFVRfFVƖr6Vg7L:fFwBr7VGBॲsb