Et cetera magazine Oktober 2017 - Page 21

[EN VOKSENVEN] Morten Bak er 49 år gammel og far til to piger på 17 og 15 år - på deltid, for han bor ikke længere sammen med deres mor – de to flyttede fra hin- anden for 12 år siden, men han har altid haft sine børn boende halvdelen af tiden. Han har prioriteret familien og tror på fællesskabet som en helt almen- menneskelig drivkraft; det nære fælleskab, der gør en forskel for de fleste - også når det ikke findes. Det er troen på det fællesskab, der har fået ham til at engagere sig som frivillig i flere organisationer, og det var et opslag på Facebook, der gjorde Mor- ten Bak opmærksom på Landsforeningen Børns Voksenvenner – en frivillig organisation, der mat- cher børn med voksne, der kan tilbyde deres tid og nærvær i en venskabsrelation. Fordi hans egne piger er blevet store, følte han, at der pludselig var bedre tid og mere overskud, så han responderede på opslaget, der søgte voksne mennesker med tid og overskud til et barn, der savner en sund og sjov relation, der med tiden helst skal føles som et ven- skab. De børn er der egentlig mange af – flere på venteliste – og Morten følte sig som én af de voks- ne, der havde noget at tilbyde. Han arbejder som udviklingskonsulent i Jutlander Bank, bor i et parcelhus i et hyggeligt nordjysk vil- lakvarter og dyrker en smule løb og lidt golf i sin fritid. Han har hund og så han har god tid – og et overskud, der betyder, at han nemt kan afse en dag til Matthias hver 14. dag. Matthias er Mortens nye ven. Han er 8 år gammel og bor alene i Danmark med sin mor, der er fra Island – ligesom Matthias far, der ikke bor sammen med familien i Danmark. De to har derfor ikke meget kontakt, ligesom der heller ikke er bedsteforældre eller anden familie i området, som kunne være den relation, Matthias gik og savnede – uden at han selv vidste det. Det gjorde hans mor til gengæld, og det er hende, der har kontaktet Landsforeningen for Børns Voksen- venner, der i Danmark – siden opstarten i 1990 – har etableret kontakt og skabt mere end 3700 venskaber mellem børn og voksne. Venskaber, der bygger på ideen om, at alle børn har brug for dedikerede voksne med overskud til at engagere sig i børnenes verden. Og det er ikke alle, der har den slags voksne i deres nære relationer – heller ikke selvom de egentlig er både sunde og res- sourcestærke, for i dag er der langt flere børn, der vokser op i skilsmissefamilier og ændrede familie- strukturer - og i verden, hvor voksne har travlt. Det kan de sommetider blive nødt til at have, hvis det hele skal hænge sammen – og fordi mange bed- steforældre også er taget på job, når man ellers godt kunne trænge til et knus eller et spil LUDO, er en organisation som Børns Voksenvenner en stor ressource, der kan kompensere for den kontakt, noget tyder på, at mange børn mangler. [ 21 ]