ERRENTERIAKO MUSIKA TALDEAK - Page 62

Escrache

Int. : Tzesne, md, samples

Grab. mmm estudioan 2000. urtean

Cuchara

Ibusz utazasi -- La facultad -- Mildou -- Músculo-squelettique -- Mayestica culinaria -- Cuisine pour vous -- Hamegengedi -- O-sobu

Etxeko mehatxua b.s.o.

Masterizazioa Estudio 77

Marrazkiak I. G. Urzainki

Maketazioa Paralux

SN003, Series negras

Das haus liegt am flub = Ibai ondoan dagoen etxea

Zuzena

2002ko ekainaren 7an Ertz Nazioarteko bertze musiken jaialdian grab.