ERMENISTAN REHBERI E-KITAP ERMENİSTAN REHBERİ - Page 96

Ermenistan Rehberi Çünkü nehrin akım hızı nehir yukarı yolculuğa izin vermez. Teknelerini tahta yerine deriden yap- malarının sebebi budur. Eşekleriyle Armenya’ya ulaşır, yeni tekneler yaparlar.” (Herodot, Istoriai, I.194. İş Bankası Yayınları, çev.Müntekim Ök- men) Aynı ticareti Herodot’tan esinlenen Amin Maalouf daha edebi bir şekilde anlatıyor: “Dicle, akıntıyla inilen ya da yelkenliyle çıkılan Nil’in tersine, tek yönlü akar. Mezopotamya’da rüzgârlar, tıpkı sular gibi, içerilere doğru değil, dağdan denize eser; o kadar ki, süklüm püklüm geri dönüşlerinde, çorak yollar üzerindeki köyleri- ne onları çekecek olan eşek ve katırları da gidiş- lerinde taşımak zorunda kalır sandallar. Uzak kuzeyde doğan, kayaların arasından fışkı- ran Dicle ile baş etmeyi sadece birkaç Ermeni kayıkçı göze alabilir. Yolcuların karşılaşmadı- ğı, birbirini geçmediği, birbirine selam ve işaret vermediği garip bir yoldur Dicle yolu. Koruyucu meleği olmayan, kıyıdaki hurma ağaçlarından başka eşlik edeni bulunmayan gemicinin çektiği yalnızlık duygusu, bu yüzdendir” (Amin Maalouf, Işık Bahçeleri, Yapı Kredi Yayınları, çev. Esin Talu Çelikkan) Günümüzde ise şarabın anavatanı olan Erme- nistan, nüfusun azlığı ve yurt dışına hemen hiç şarap satmaması nedeniyle, toplamda yaklaşık beş milyon litre şarap üretmekte. Ürettikleri, ge- nellikle, eski usul, Demir Perde ülkelerine özgü yarı tatlı şaraplar. Ama bunlar dışında, Voske Hat, Hınduğnı, Kangun ve Areni gibi yerel üzümler- den ve uluslararası üne sahip çeşitli üzümlerden iyi şaraplar da yavaş yavaş üretilmeye başlamış durumda. 96 Özellikle iki yeni üretici öne çıkıyor. Birincisi, İtalya’da yaşayan Zorik Ghraibyan tarafından kurulmuş olan ‘Zorah Wines’. Yeğegnadzor bölgesinde, yerel Areni üzümünden ürettiği ‘Karasi’ adlı şaraplar bütün dün- yada çok beğeniliyor. Elazığ’ın Öküzgözü şaraplarına benzeyen bu şarap 2012 yılında İzmir’de düzenle- nen Wine Blogger Konferansı’na, Ermenistan’la tica- ret yapan bir arkadaşımın büyük çabalarıyla, tadıma son anda yetiştirilmiş ve neredeyse ayakta alkışlan- mıştı. Şarap tutkunu, çok yetkin bir grupla yaptığımız kör tadımda da beraber tadıldığı şaraplar arasında en çok o beğenilmişti. Diğer bir üretici ise, Ermenistan’a yapılan en büyük yatırımlardan olan Armavir şarapları. Armavir bölge- sinde, denizden 1100 metre yükseklikte, 400 hektar gibi inanılmaz büyüklükteki bağlarda, pek çok ulus- lararası ve yerel üzüm cinsi yetiştiriliyor. Arjantinli iş adamı Eduardo Eurnekian’a ait firmanın Karas şara- bı epey beğeni topluyor. Şarap dünyasının süperstar yapımcılarından Fransız Michel Rolland tarafından danışmalık verilen firma müthiş bir potansiyele sahip. Yerevan’da şehir içindeki mütevazı ve çok kullanışlı şaraphanesinde yerel üzümler üzerinde çalışmalar ya- pan Semina danışmanlık şirketinin ve Yerevan Şarap Akademisi’nin sahibi Vahe Keushgueryan’la yaptığı- mız tadımda dünya çapında ünlü birkaç büyük şarap üreticisinin yatırım yapmak üzere olduğu bilgisini al- dım. Vahe, Vayots Dzor’da bir fidanlık kurmuş; böl- genin üzümlerini orada özenle yetiştirip bu üzümleri kullanmak isteyenlere üzümleri o sağlıyor. Bölgedeki yerel üzümlerin ve şarabın ilk üretildiği toprakların ge- leceği için çok sevindirici haberler bunlar. Geleceğin topraktan geçtiğine inananlardanım; bu toprakların mucize ürünü şarabın daha fazla üretil- mesi, bu coğrafyayı paylaşan herkes için ümit uyan- dıran bir gelişme.