ERMENISTAN REHBERI E-KITAP ERMENİSTAN REHBERİ - Page 95

Ermenistan Rehberi Bağcılık kültürünün Anadolu’nun batısındaki yayılı- şında, Anadolu’dan Girit ve Ege adalarına göç ederek Minos Uygarlığı’nın (MÖ 2200–1400) kurulmasında öncülük eden Hititlerin büyük etkisi olmuştur. Bağ ve zeytin yetiştiriciliğinde ileri oldukları kabul edilen Minos Uygarlığı’nın Girit’te başlattığı bağcılık, daha sonra Mora Yarımadası ve Trakya’ya yayılmıştır. Pagan dönemi Ermenileri, yeni yılın Ağustos’un ikinci haftası başladığına inanırlarmış. Bu gün ay- rıca Büyük Tanrıça Anahit’in günüymüş ve o gün üzüm kutsanırmış. Anahit’e saygı olarak üzümler, pınarlara, çeşmelere bırakılır ve ancak bu ritüeller gerçekleştikten sonra, o sene yeni olgunlaşmış olan üzümlerden yenebilirmiş. Anlayacağınız, üzümlerin okunmadan yenmesi yasakmış. Şarap ticareti en önemli gelir kaynaklarından olan bir millet için çok anlaşılabilir bir adet… Adetin ne- reden çıktığını tahmin etmek pek güç değil. Deva- sa arazilerde göz alabildiğince uzanan bağlardaki üzümler, büyük ihtimalle herkesin iştahını kabartı- yordu ve şarap yapılacak olgunluğa gelmeden yenil- memeleri gerekiyordu. Gelip geçenin, canı çekenin, şarap olacak câ- nım üzümleri dalından kopartmasının, sofrada tüketmesinin önüne geçmenin en kolay yolu olarak yasaklamayı seçmiş üzümün kıymetini bilenler. Yasak dini olunca daha kolay uygula- nıyor demek ki… Olgunlaşmamış üzümden şarap yapmak pek iyi sonuçlar çıkarmaz. Üstelik yapılan şarap tica- reti de öyle pek yabana atılacak miktarlarda da değildi; tarihin babası Herodot, şarap ticaretini şöyle anlatıyor: “Nehir akımı ile Babil’e gelen tekneler tamamen deriden yapılmıştır ve yuvarlaktır. Bunları nehrin [Dicle] yukarı kısmında, Asur’un üzerinde yer alan Armenya’da (Armenia) yaparlar. Önce sö- ğüt ağaçlarından teknenin iskeletini çatar, sonra bunun üzerini sanki bir gemi ambarı oluşturur gibi kaplayacak şekilde derileri gererler. Her teknede bir, daha büyüklerinde daha fazla, eşek bulunur. Babil’e ulaşıp yüklerini boşaltınca gemi iskeletini ve tüm kargıyı satarlar, derileri eşek sır- tına yükleyip karadan Armenya’ya geri dönerler. 95