ERMENISTAN REHBERI E-KITAP ERMENİSTAN REHBERİ - Page 55

Ermenistan Rehberi 6. 6.000 yaşındaki “Metal Dökümhanesi”. Orta Er- menistan’ın Metsamor arkeolojik yerleşkesindeki Bronz Çağı’na yönelik kazılarda metal sanayi tesisi bulundu. Tesis iki çeşit yüksek fırını içeren bir dö- kümhaneye sahipti. Dökümhanede altın, bakır ve pek çok çeşit manganez, çinko, striknin, cıva ve de- mir çeşitleri işleniyordu. 7. 5.900 yaşındaki “Etek”. Ermenistan’ın güneyinde- ki kazılarda Areni-1 mağarasında kamıştan yapılmış 5.900 yaşındaki bir eteğin parçası, diğer saman doku- ması materyallerle, bulundu. Etek, dünyanın en eski kamıştan yapılan kıyafet parçası olarak kabul ediliyor. 8. 5.500 yaşındaki “Deri Ayakkabı”. Mükemmel şe- kilde korunmuş olan ayakkabı, Mısır’daki Giza Pira- midi’nden 1.000 yıl daha eski. Ermenistan’da küçük bir mağarada bulunan 5.500 yaşındaki ayakkabı, dünyanın en eski deri ayakkabısı. Ayakkabı tek parça sığır derisinden yapılmış, iki katmana ayrılmış, tabaklanmış ve bağlanmış hal- de bulundu. 9. 4.500 yaşındaki “Savaş Atları”. Ermeni arke- ologlar Nerkin Naver’de içlerinde savaş atlarının da olduğu kurban edilen hayvanların yer aldığı 4.500 yaşında bir mezarlık alanı buldu. Bunlar askeri amaçla kullanılan evcilleştirilmiş en eski at kemikleriydi. 10. 4.000 yaşında “Yük Arabası”. Ermenis- tan’daki kazılarda bir düzineden fazla antik mezara rastlandı. En dikkat çekeni Sevan gölü yakınındaki Lchashen’deki mezarda bir düzine- den fazla iki ve dört tekerlekli yük arabası, ayrı- ca tekerlekleri kilitlenmiş iki tekerlekli at arabası bulundu. Bunlar dünyada bilinen en eski yük arabalarıdır. 55