ERMENISTAN REHBERI E-KITAP ERMENİSTAN REHBERİ - Page 54

Ermenistan Rehberi Ermenistan’da Bulunan En eski 10 Şey 1. 325.000 yaşındaki Taş Çağı Aletleri. Ermenis- tan’ın Nor Gegh arkeolojik bölgesinde 325.000 -335.000 yaşlarında benzerine rastlanmayan binlerce taş ürünü keşfedildi. Bu bize eski dün- yada insanların teknolojik gelişmesinin farklı böl- gelerde farklı şekilde ilerlediğini gösteren net bir kanıt. Ayrıca bu aletler bilim tarihinde de önemli bir yere sahip zira daha önceden medeniyetin tek bir noktadan dünyaya dağıldığı düşünülüyordu. Ermenistan’daki bu buluşlar Science Journal’da yayınlandıktan sonra insan gelişiminin Afrika’dan dünyaya yayıldığına dair genel kabul sarsıldı. 2. 7.500 yaşındaki “Rasathane”. Carahunge veya Zorats Karer (Ermeni Stonehenge’i olarak da bi- linir) başkent Yerevan’a 200 km uzaklıkta Sisian kasabasına yakın bir yerde yer alan daire şeklinde antik taşlardan oluşuyor. Stonehenge’den 2.000 yıl daha eski olan yerin bilinen en eski rasathane olduğuna inanılıyor. 54 3. 7.500 yaşındaki petroglif. Ermenistan pek çok tarımsal üretim ve evcil hayvanın resmedildiği antik petrogliflere ev sahipliği yapıyor. 4. 6.100 yaşındaki “Şarap Üretim Yeri”. Uluslararası arkeologlardan oluşan bir grup 6.000 yaşındaki şa- rap yapmaya yarayan bir üzüm ezici ortaya çıkardı. O bölgede aynı zamanda mayalama ve saklama kabı, şarap kupaları, üzüm yaprağı, kabuğu ve çekirdeği de bulundu. Şarabın dini nedenlerle ya da ritüellerde kullanıldığına inanılıyor. Ermenistan yaylaları bağcılı- ğın doğduğu yer olarak biliniyor. 5. 6.000 yaşındaki “İnsan Beyni”. Ermenistan’ın gü- neyindeki Arpa nehrine bakan bir mağarada bilim insanları Bakır Çağı’ndan kalma üç insan kafatası keşfetti. Bu kafatasları 6.000 yıl önce yaşamış olan üç kü- çük kıza ait. Mağaranın nemli ortamı beyindeki kan hücrelerinin korunmasını sağlamış; bu da korunan en eski insan beyni olma özelliğini sağlıyor. Beyin, en eski Mısır mumyalarından 1.000 yıl daha eski.